تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری

تنظیم اسناد رسمی؛ در این مطلب به بیان ۹۰ نکته در باب تنظیم اسناد رسمی خواهیم پرداخت که می تواند برای داوطلبان آزمون سر دفتری اسناد رسمی مفید باشد. برای مطالعه این نکته ها تا انتها با ما همراه باشید.

تنظیم اسناد رسمی - آزمون سر دفتری
تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری

۱- دفتر اسناد رسمی، واحدی است که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می نماید. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۲- هر دفترخانه متشکل از یک سردفتر و یک دفتریار اول و احتمالاً یک دفتریار دوم و چند نفر کارمند می باشد. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۳- سردفتر اسناد رسمی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی با ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می گردد. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۴- دفتریار اول نیز به پیشنهاد سردفتر پس از طی مراحل و تشریفات قانونی با ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب می گردد. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۵- کارمندان دفترخانه اسناد رسمی، رأساً توسط سردفتر استخدام شده و مشمول قانون کار هستند. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۶- مسوولیت دفترخانه ی اسناد رسمی با سردفتر است. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۷- درغیاب سردفتر، دفتر خانه به کفالت اداره می شود که حسب مورد کفیل می تواند دفتریار اول همان دفترخانه یا سردفتر دفترخانه  دیگر باشد. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۸- سردفتر در تنظیم اسناد و انجام وظایف خود تابع قوانین، مقررات و نظامات حرفه ای می باشد. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۹- مهمترین وظیفه سردفتر، ((تنظیم سند)) است لیکن ((گواهی امضا))، ((قبول امانات)) و(( صدور رونوشت یا کپی برابر اصل)) از دیگر وظایف اوست. ( تنظیم اسناد رسمی – آزمون سر دفتری )

۱۰- سردفتر در انجام وظایف شغلی خود دارای مسوولیت ((حقوقی، کیفری و انتظامی )) است.

۱۱- مسوولیت حقوقی و کیفری سردفتر، در برابر دادگاههای عمومی است لیکن مسوولیت انتظامی سردفتر در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران قابل رسیدگی است.

۱۲- مسوولیت انتظامی سردفتر یعنی نقض قوانین، مقررات و نظامات صنفی و حرفه ای. ( دفتر اسناد رسمی )

۱۳- ممکن است یک سردفتر همزمان با تنظیم یک سند، گرفتار مسوولیت حقوقی، کیفری و انتظامی شود. ( دفتر اسناد رسمی )

۱۴- کیفرخواست انتظامی توسط دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و در دادگاهها انتظامی سردفتران رسیدگی می گردد.

۱۵- حداقل مجازات انتظامی سردفتر، توبیخ کتبی و حداکثر آن انفصال دائم است. ( دفتر اسناد رسمی )

۱۶- حق التحریر، درآمد دفترخانه است که طبق تعرفه ی قانونی از مراجعین اخذ می گردد. ( دفتر اسناد رسمی )

۱۷- حق الثبت، ازحقوق دولتی است که در اسناد مالی معادل نیم درصد از مبلغ مندرج درسند می باشد. ( دفتر اسناد رسمی )

۱۸- در اسناد غیرمالی (مثل اقرار، رضایت، وکالت و…) حق الثبت به صورت مقطوع وصول می گردد. ( دفتر اسناد رسمی )

۱۹- سردفتر فقط مامور وصول حق الثبت است و سهمی از آن ندارد.( در واقع آنقدر سهم سردفتر کم است که در حکم عدم می باشد.) همینطور است در وصول مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری. ( دفتر اسناد رسمی )

۲۰- از حق التحریر قانونی ، پانزده درصد سهم دفتریاراول، پانزده درصد سهم کارمندان دفترخانه و ده درصد سهم کانون سردفتران بابت بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار اول است . مابقی (۶۰ درصد) سهم سردفتر است که مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

۲۱- ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت ((آنی)) است. یعنی تمام اسناد در سامانه ی جامع و یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنظیم می گردد.

۲۲- امروزه دفاتر ثبت سنتی، جمع آوری شده است و علاوه بر امضاء بنچاق، اثر انگشت متعاملین نیز در سامانه ثبت می گردد.

۲۳- گواهی امضاء هم به صورت الکترونیک انجام می شود. به عبارت دیگر در حال حاضر دفاتر گواهی امضاء سنتی وجود ندارد.

۲۴- سردفتران به سامانه ی ((سازمان ثبت احوال)) دسترسی دارند. بنابراین اگر شخصی فوت شده باشد، سامانه وضعیت او را ((فوت شده)) اعلام می نماید.

۲۵- وضعیت اشخاص((ممنوع المعامله)) هم در سامانه ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص شده است.

۲۶- اسناد تنظیمی در دفترخانه یا مالی است یا غیرمالی.

۲۷- منظور از اسناد مالی یعنی اسنادی که در آن حقوق و تعهدات مالی ایجاد می گردد مثل سند قطعی غیرمنقول، صلح، اجاره و …… .

۲۸- منظور از اسناد غیرمالی یعنی اسنادی که در آن حقوق و تعهدات مالی ایجاد نمی گردد یا مبلغی در سند قید نمی گردد مثل وکالت، رضایت، اقرار و ………….. .

۲۹- گواهی امضاء ذیل نوشته های عادی غیرمالی، امکانپذیر است.

۳۰- اسناد عادی مالی مثل مبایعه نامه، اجاره نامه و ….. قابل گواهی امضاء نیستند.

۳۱- دفترخانه می تواند هرسند یا مدرکی را به شرط وجود اصل آن، کپی برابر اصل نماید.

۳۲- به غیر از پاسخ استعلام ثبت که خاص همان دفترخانه ی استعلام کننده است، دفترخانه می تواند پاسخ استعلامات سایر دفاتر اسناد رسمی را مستند سند تنظیمی خود قراردهد مثل مفاصا حساب بیمه، شهرداری، جهاد کشاورزی و ……. .

۳۳- پاسخ استعلامات فقط در موعد اعلام شده معتبر است مثلاً اعتبار پاسخ استعلام دارایی سه ماه است.

۳۴- در پاسخ استعلام مالیات(نقل و انتقال) اگر دفترخانه دیگری بخواهد استفاده کند، حتماً باید دفترخانه ی استعلام کننده ی اصلی حاشیه نویسی مبنی بر عدم تنظیم سند نماید.

۳۵- اعتبار پاسخ استعلام ثبت املاک زمانی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر اینصورت، ۴۵ روز می باشد.

۳۶- ساعت کار دفترخانه از ساعت ۸ آغاز می گردد و معمولا تا ساعت ۱۶ خواهد بود. لازم به ذکر است، سامانه ی سازمان ثبت در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ و روز پنج شنبه ساعت ۱۴ ، بسته خواهد شد و پس از آن امکان تنظیم و امضاء سند وجود ندارد.

۳۷- اشخاص حقیقی برای احراز هویت شناسنامه و کارت ملی خود را باید به همراه داشته باشند.

۳۸- ولی قهری یا قیم علاوه بر مدرک خود باید مدارک شناسایی فرد تحت سرپرستی خود را نیز به دفترخانه ارائه نماید.

۳۹- اگر سر دفتر در احراز هویت فردی دچار تردید شد، باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آن فرد را تایید کنند.

۴۰- امضاء کنندگان حتماً باید متن سند را بخوانند و از محتوای آن آگاه شوند.

۴۱- داشتن مترجم رسمی برای اشخاصی که زبان فارسی نمی دانند ( اتباع خارجی ) الزامی است.

۴۲- اشخاص بی سواد باید یک نفر معروف با سواد به همراه داشته باشند.

۴۳- امضای اسناد توسط متعاملین باید همزمان باشد.

۴۴- وکالت نامه هایی که در سفارت های ایران در خارج از کشور تنظیم می گردد باید به تایید وزارت خارجه ی ایران برسد.

۴۵- اسناد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( شرکت ها ، موسسات ، انجمن ها و… ) توسط صاحبان حق امضاء یا وکلای رسمی آنها امضاء می گردد.

۴۶- اسناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی (وزاتخانه ها، شرکت های دولتی، بانکها، سازمانهای دولتی یا عمومی و…) توسط نماینده یا نمایندگان طبق معرفی نامه امضاء می گردد.

۴۷- افراد ممنوع المعامله نمی توانند اسناد انتقالی مثل بیع قطعی ، صلح ، اجاره و… امضاء کنند لیکن امضای اسنادی مثل وکالت ، تعهد ، رضایت و…. بلامانع است.

۴۸- اصولاً انتقال سهم الشرکه یا سهام شرکت ها و موسسات ، به موجب سند صلح رسمی است.

۴۹- دفترخانه باید قبلاً از اداره ی ثبت شرکت ها استعلام بگیرد تا مالکیت اشخاص و میزان سهم آنها و بلامانع بودن انتقال مسجل شود.

۵۰- برای انتقال امتیاز تلفن همراه یا تلفن ثابت می توان از طریق شرکت مخابرات یا تلفن همراه اقدام نمود.

۵۱- اشخاص ذینفع (اصیل یا وکیل) می توانند به دفترخانه مراجعه و تقاضای رونوشت یا کپی برابر اصل اسناد و مدارک را نمایند.

۵۲- فسخ سند یا فک رهن باید در دفترخانه اسناد رسمی طبق تشریفات مربوطه به عمل آید.

۵۳- هر شخصی می تواند با حضور در دفترخانه “اقرار نامه” تنظیم کند. در سند اقرار، شخص به ضرر خود و به نفع دیگری مطلب یا موضوعی را اظهار می نماید.

۵۴- در سند” تقسیم نامه” مالکین مال مشاعی را طبق توافق بین خود تقسیم می کنند. بنابراین ، اشخاص ثالث در سند تقسیم نامه قرار نمی گیرند.

۵۵- شُفعه، حقی است که برای یکی از شرکاء دربیع مال غیر منقول در هنگام فروش ایجاد می گردد. تعداد شرکاء در این مورد حداکثر دو نفر است. البته حق شفعه در صورت فوت یکی از شرکاء ، به ارث می رسد. در این صورت اگر تعداد ورثه بیش از یک نفر باشد، اراده  همه ی وراث و توافق آنها برای اعمال حق لازم است.

۵۶- گواهی امضاء ذیل متون خارجی، ممنوع است.

۵۷- ثبت ازدواج در دفترخانه رسمی ازدواج و ثبت طلاق در دفترخانه ی رسمی طلاق انجام می گیرد و دفترخانه اسناد رسمی در این خصوص صلاحیت ندارد.

۵۸- اسناد و مدارک پس از تنظیم به ذی نفع مسترد می گردد.

۵۹- اختیارات پدر یا جدّ پدری برای مولی علیه خود یکسان است. به عبارت دیگر اگر پدری از امضاء سندی برای فرزند صغیر خود امتناع کند، جد پدری(پدربزرگ) می تواند آن سند را امضاء نماید.

۶۰- اتباع بیگانه(خارجی ها) نمی توانند در ایران مالک مال غیرمنقول شوند مگر در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران.

۶۱- اتباع بیگانه برای تنظیم سند اجاره منعی ندارند لیکن اگر مدت اجاره بیش از ۵ سال باشد، دفترخانه باید موافقت سازمان ثبت را جلب کند.

۶۲- تنظیم و ثبت اسناد متفرقه اتباع خارجه مثل اقرارنامه، رضایت نامه، وکالت نامه و ….. بلامانع است.

۶۳- اتباع خارجی در هنگام تنظیم سند رسمی حتماً باید دو مدرک به همراه داشته باشند: ویزای معتبر + مجوز کار و فعالیت.

۶۴- برای احراز هویت اتباع خارجی، ملاک ” پاسپورت ” است.

۶۵- اگر سردفتر اسناد رسمی سندی را برای استفاده از خارج کشور تنظیم می کند، حتماً باید به تأیید سازمان ثبت برسد.

۶۶- ثبت انتقالات و معاملات راجع به کشتی ها و شناورها در دفترخانه اسناد رسمی که مجوز ثبت معاملات کشتی و شناورها را از سازمان ثبت دارد، صورت می گیرد.

۶۷- هبه، عقدی است که مالک (واهب) مال خود را مجانی به دیگری (مُتّهب) تملیک می کند.

۶۸- در هبه، حتماً باید قبض به عمل آید یعنی مالی که هبه شده است به مُتّهب (انتقال گیرنده) تحویل شود.

۶۹- جز در موارد خاص، واهب می تواند از هبه خود رجوع کند. مثلاً اگر متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد امکان رجوع نیست.

۷۰- مدارک لازم برای تنظیم سند هبه، همانند سند بیع قطعی غیرمنقول است.

۷۱- تنظیم هر نوع سند مربوط به وقف، نذر، حبس که مصارف عام المنفعه می رسد باید مراتب به اداره اوقاف اعلام شود.

۷۲- اسناد وکالتی که ولی قهری برای فرزند یا نوه ی صغیر خود تنظیم می کند فقط تا سن رشد صغیر(۱۸ سال) معتبر است. بدیهی است پس از رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال، سند وکالت مرقوم از اعتبار خواهد افتاد.

۷۳- تنظیم سند وکالت فروش، ناقل نیست. بنابراین وکیل حتماً باید با وکالت نامه ی تنظیمی، مورد معامله را به خود و یا هر شخصی که صلاح می داند منتقل نماید.

۷۴- محل دفترخانه ی اسناد رسمی باید به تأیید ثبت محل برسد.

۷۵- سردفتر اسناد رسمی طبق قانون دفاتر اسناد رسمی از طریق آزمون یا امتحان، گزینش و منصوب می گردد.

۷۶- سردفتر اسناد رسمی حق استفاده از مرخصی دارد. در زمان مرخصی، دفتریار اول یا سردفتر دفترخانه ی دیگر به عنوان کفیل، امور مربوطه را انجام می دهد.

۷۷- هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران متشکل است از هفت عضو اصلی(۵ سردفتر + ۲ دفتریار اول) و ۳ عضو علی البدل(۲ سردفتر و یک دفتریار اول).

۷۸- پس از فوت سردفتر شاغل، ورثه ی او می توانند ظرف ۶ ماه فردی را به عنوان جانشین به سازمان ثبت معرفی کنند.

۷۹- همچنین اگر سردفتر طبق ضوابط بازنشسته شود می تواند شخص واجد صلاحیتی را دوماه قبل از بازنشستگی خود به سازمان ثبت معرفی کند. ( دفتر اسناد رسمی )

۸۰- اشخاص معرفی شده توسط ورثه ی سردفتر شاغل یا خود سردفتر باید شرایط قانونی را دارا باشند و در امتحان مربوطه نیز موفق شوند. ( دفتر اسناد رسمی )
۸۱- سن بازنشستگی سردفتران ۶۵ سال یا ۳۰ سال خدمت متناوب یا متوالی می باشد. ( دفتر اسناد رسمی )

۸۲- تنظیم معاملات پیش فروش ساختمان باید در دفترخانه اسناد رسمی به عمل آید. ( دفتر اسناد رسمی )

۸۳- سردفتر باید تعرفه ی حق التحریر اسناد رسمی را در دفترخانه نصب نماید. ( دفتر اسناد رسمی )

۸۴- تعرفه ی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، هر ۴ سال یک بار توسط ریاست قوه قضاییه تعیین و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می گردد.

۸۵- امروزه داشتن کارت پایان خدمت برای تنظیم اسناد انتقال ضرورت ندارد.

۸۶- در اسناد ایقاعی (یک طرفه) فقط امضاء معامل کفایت می کند مثل امضاء متعهد در سند تعهد یا امضاء مُقر در سند اقرارنامه یا امضاء رضایت دهنده در سند رضایت.

۸۷- نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود ولی ادعای انکار یا تردید مسموع نخواهد بود.

۸۸- انکار یعنی اینکه فردی امضای خود را منکر شود لیکن در تردید، شخصی امضای منتسب به دیگری (مثل پدرش) را مورد تردید قرار می دهد.

۸۹- مرجع صالح رسیدگی به ادعای جعل، مرجع صالح قضایی است.

۹۰- کلیه اسنادی رسمی که وفق قوانین و مقررات تنظیم و امضاء شده است، لازم الاجراء می باشد.

برای مطالعه ادامه مطالب مرتبط با آزمون های حقوقی می توانید از صفحه دانشکده حقوق در همین سایت استفاده نمایید.

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *