راهنمای نگارش متون حقوقی

درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار

درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار

درخواست ممنوع الخروج کردن بدهکار – مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394: «مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد».

لازم به ذکر است که در صورتی می توان این درخواست را از واحد اجرای احکام مدنی دادگاه تقاضا کرد که رای قطعی بابت محکومیت شخص بدهکار از دادگاه صادر شده باشد و تا قبل از آن اجرای این قرار امکان پذیر نیست. همچنین قابل توجه است در صورتی که محکوم علیه (بدهکار) دادخواست اعسار ارائه نمایند و با اعسار آن توسط دادگاه موافقت گردد، این قرار در صورتی که اجرا شده باشد، از قابلیت اجرا خارج و رفع ممنوع الخروجی انجام خواهد شد.

در زیر یک نمونه متن درخواست ممنوع الخروجی مدیون را جهت آگاهی از محتوای آن در سایت حقوق گستر قرار داده ایم. 

نمونه متن درخواست ممنوع الخروجی

بیشتر بخوانید

مدیر محترم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ……

باسلام. احتراما به استحضار می رساند اینجانب …… فرزند ……. بستانکار پرونده کلاسه …….. مطروحه در آن شعبه محترم از آقای/خانم …… فرزند …… به موجب دادنامه شماره ……… صادره از شعبه ……… که قطعیت نیز یافته است مبلغ ……. ریال طلبکار می باشم. با این حال ایشان برای اینکه از پرداخت بدهی اینجانب خودداری کند، قصد خروج از کشور را دارد. لذا مستندا به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تقاضای ممنوع الخروجی ایشان را دارم. خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا و تاریخ

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا