قوه قاهره و آثار و شرایط آن

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

قوه قاهره و آثار و شرایط آن

قوه ی قاهره اصطلاحی فرانسوی است که نیروی غیر قابل مقاومت و فوق العاده می باشد و هدف از آن، این است که در صورتیکه قسمتی از قرارداد به علت حوادثی که خارج از کنترل طرفین است و با مراقبت لازم نمی توان از آن اجتناب کرد ، قابل اجرا نباشد . همچنین نظر دکتر جعفری لنگرودی در تعریف قوه قاهره اینگونه است که: « آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در دخالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهد یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانائی ، خسارتی به متعهد له خود یا متضرر دیگری وارد کرده است ، گردد. فقها نیز از آن به عنوان عذر عام یاد میکنند که برخی نظر به انفساخ عقد و برخی نظر به بطلان عقد داده اند.

قوانین مربوط به قوه قاهره:

۱- ماده ۲۲۷قانون مدنی :متخلف از انجام تعهد ، وقتی محکوم به تادیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نمایدکه عدم انجام تعهد به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود.

۲- ماده ۲۲۹ قانون مدنی : اگر متهد به واسطه ی حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه ی اقتدار است نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تادیه ی خسارت نخواهد بود.

۳-   ماده ۵۵ قانون دریایی : کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از قوه قهریه نخواهد بود.

۴- ماده ۳۸۶ قانون تجارت : متصدی حملو نقل از جبران خسارت در تلف مال التجاره که مربوط به حوادثی که مربوط به او نبوده و هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانسته است از آنها جلوگیری کند، معاف است.

۵- ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی : در مورد مسئولیت کارفرمایان، اگر جلوگیری از زیان وارده مقدور نبوده هر چند اقدامات و احتیاط های لازم هم به عمل آمده باشد، کارفرما مسئول نیست.

شرایط فورس ماژور:

  ۱- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد ؛

 ۲-حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد ؛

۳- حادثه باید خارجی باشد ؛

۴- حادثه دایمی باشد؛

آثار قوه قاهره (فورس ماژور)

۱- اثر تکلیفی : در این مورد قوه قاهره باعث سقوط تعهد و معافیت متعهد از مسئولیت می گردد؛

۲- اثر وضعی : در این مورد گاهی باعث بطلان قرارداد ( وجود قوه قاهره در هنگام عقد و جهل طرفین قرارداد به آن) ، گاهی انفساخ قرارداد (در صورت بودن احتمال اجرای عقد از ابتدا و منفسخ شدن قرار داد به علت حادثه) و گاهی سبب تعلیق قرارداد( عدم امکان موقتی قرارداد) می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن