ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

حقوق

وکالت

جرم

با توجه به ماده­ ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید: چنان­چه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که در قانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازات­های تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنان­چه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا این که مخیر است به حبس یا یکی از مجازات­های تعزیری دیگر تبدیل نماید؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

با توجه به صدر ماده که بیان داشته دادگاه می­ تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند، از دو کلمه­ ی تقلیل و تبدیل این طور استنباط می­ شود که قاضی دادگاه مخیر است حبس را به حبس تقلیل داده یا به مجازات دیگری تبدیل نماید؛ البته طبق بند «الف» اگر خواست تقلیل دهد بایستی یک تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی اگر خواست مجازات حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، منعی ندارد.

– نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال):

بند «ت» ماده­ ی ۳۷ تکلیف را روشن کرده است. این بند منصرف از بندهای «الف» و «ب» و «پ» است. یعنی اگر قاضی بخواهد مجازات حبس را تخفیف دهد نمی­ تواند حبس را به جز تقلیل به درجه یک تا سه به مجازات دیگری تبدیل نماید؛ اما بند «ت» در خصوص سایر مجازات­های تعزیری غیر از حبس است که قاضی می­ تواند مجازات­های دیگر را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن