مجازات شلاق

مجازات شلاق

کیفر شلاق از انواع کیفرهائی است که هم در حدود از آن استفاده می شود و هم در تعزیرات .

در حد زنا ، کیفر تازیانه درباره اشخاص زیر به مورد اجرا گذارده می شود :

۱- زن و مرد آزاد ، یعنی زانی و زانیه مجرد بوده و در عقد و زوجیت کسی در نیامده باشند .

۲- کسی که با دختر صغیر و زن دیوانه آمیزش کند .

۳- زنی که محصنه بوده و با کودک ضغیر زنا کند .

۴- دیوانه ای که با زن شوهردار نزدیکی کند .

۵- هرگاه زنی به عقد ازدواج شخصی در آمده باشد ولی شوهرش با او آمیزش نکرده ( غیرمدخوله ) با شخص دیگری زنا کند .

۶- زنای مرد یا زنی که هریک همسر دائمی دارد ولی بواسطه مسافرت یا حبس و مانند اینها از عذر های موجه به همسر خود دسترسی ندارند .

۷- بر پیرمرد یا پیر مرد زانی که دارای شرایط احصان باشند ، قبل از رجم حد جلد جاری می شود.

به هر ترتیب علاوه بر حد جلد در جرم زنا و لواط و مساحقه و تفخیذ ، در خصوص سایر جرائم مستوجب حد نیز شلاق پیش بینی شده که مهمترین آن عبارتند از :

۱- خوردن مسکر موجب حد است حد شرب خمر برای مرد یا زن ، هشتاد تازیانه است ، ( ماده ۱۷۴ ) این مجازات در مورد افراد غیر مسلمان در صورتی اجرا می گردد که تظاهر به شرب خمر نمایند .

۲- قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری ، حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن باشد ، هشتاد تازیانه است .

۳- قوّادی عبارت از حمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است . حد قوادی بر مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یکسال و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است .

در خصوص اجرای مجازات تازیانه باید نکاتی مدنظر قرار گیرند که اهم آنها عبارتند از :

۱- هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود ، اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد . بنابراین اگر کسی به حد جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت ( ماده ۹۸ ) .

۲- در ایام بارداری و نفاس زن ، حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود ، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود ، حد جاری نمی شود ، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود ، حد جاری می گردد ( ماده ۹۱ ) .

۳- هرگاه مریض یا زن مستحاضه مجکوم به جلد باشند ، اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می افتد ، چرا که ممکن است بوسیله زدن تازیانه بیماری آنها تشدید شده و یا به دیگران سرایت کند ( ماده ۹۳ ) .

۴- هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود ، یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط یکبار به او زده می شود ، هرچند همه آنها به بدن محکوم نرسد . از نظر فقهی به این دسته تازیانه یا ترکه (( ضِغث )) می گویند .

۵- حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود ( ماده ۹۶ )

۶- حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد . تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت زده میشود ، تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد ( ماده ۱۰۰ ) .

۷- در اجرای حد قذف بر عکس حالت زنا ، قذف کننده را لخت نکرده ، بلکه تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده می شود . بعلاوه تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد ( مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ ) .

۸- حد شرب خمر وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرن آمده باشد ( ماده ۱۷۷ ) .

۹- در تعزیرات فقط دادگاه می تواند حکم به اجرای شلاق در ملاء عام بدهد که قانون چنین اجازه ای را صریحا داده باشد زیرا زدن شلاق یک مجازات است و اجرای شلاق در ملاء عام که مستلزم هتک حیثیت مضروب می شود ، مجازاتی دیگر است که بدون وجود قانون جایز نیست .

۱۰- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، پزشکی قانونی نظر دهد که اجراء مجازات شلاق ممکن است سبب مرگ یا ضایعات جسمی دیگر گردد ، در این حالت به جزء موارد اجرای تازیانه در خصوص جرایم حدی که تابع مقررات خاص است ، در بقیه موارد می توان به استناد بند ۴ ماده ۴۸۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق را تبدیل به حبس یا جزای نقدی نمود .

  تذکر : استفاده از مطالب فوق و همچنین مطالب سایت فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز  می باشد و در غیر اینصورت مدیریت سایت هیگونه رضایتی در استفاده از مطالب ندارد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن