مجازات قانونی افشای اطلاعات جلسات غیرعلنی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

یکی از اصول قانون اساسی این است که جلسات مجلس شورای اسلامی باید به صورت علنی برگزار شود. ضمانت اجرای علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی،حضور خبرنگاران و رسانه‌های گروهی وهمچنین پخش به صورت زنده از رادیو جمهوری اسلامی است. درموارد خاصی که برابرقانون آیین نامه داخلی مجلس وجود دارددرصورتی که تعدادی ازنمایندگان مجلس اعتقادبه غیرعلنی شدن برگزاری مجلس داشته باشند،می‌توانندباتصویب موضوع درصحن علنی به صورت غیرعلنی برگزارکنند.البته درقانون برای افشای مذاکرات ومطالب جلسات غیرعلنی مجلس مجازاتی پیش بینی نشده است. نکته مهمی که وجوددارد این است که مباحث برخی ازجلسات غیرعلنی مجلس صرفنظرازتشخیص نمایندگان برلزوم غیرعلنی بودن از باب نیاز مردم وشهروندان به داشتن اطلاعات درموضوع مورد نظرولزوم اطلاع رسانی دراین خصوص به صورت غیررسمی ازطریق رسانه‌ها،شبکه‌های مجازی ومخابراتی اطلاعات جلسات منتشر می‌شود.

از آنجا‌ که اطلاعات مطرح شده درجلسات غیر علنی درراستای منافع ملی ومصالح عالیه نظام جمهوری اسلامی است ونبایدافشا شود، با ایجاداعتماد عمومی به نمایندگان مجلس واهمیت محرمانه بودن مباحث مطرح شده،درنتیجه خود مردم ورسانه‌های گروهی بهترین برخوردکننده بااشخاص متخلفی خواهند بود که اقدام به انتشار اطلاعات جلسات غیرعلنی مذاکرات مجلس کرده وآن مذاکرات را افشا کرده‌اند. باید توجه داشت که اگرجلسه‌ای غیرعلنی است واطلاعات محرمانه درآن مطرح می شودنبایداطلاعات توسط برخی از نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی مجازی ودرادامه دررسانه‌ها منتشرشود.درغیرعلنی کردن جلسات دادگاه هم این مشکلات وجود دارد. ما قانون نظارت بر رفتار نمایندگانی داریم که به موجب این قانون چنانچه یک نماینده مجلس در راستای نمایندگی خودمرتکب تخلفی شودنخست باید در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که متشکل ازخودنمایندگان مجلس است موضوع تخلف بررسی شده و اگر جرم دانسته شد به دادسرا اعلام شود اگرتوجیه نمایندگان  آگاه سازی مردم باشد،مطمئنا وقتی مردم اعتمادکامل داشته باشندکه نمایندگان حافظ منافع کشورهستندواین جلسات در راستای منافع ملی غیرعلنی تشکیل شده است کنجکاو نخواهند شدکه بدانندجلسات غیر علنی دادگاه‌هاومجلس به چه صورت برگزار می‌شوددراین صورت شاهد بسترهای دریافت انتشاراخبار محرمانه یااطلاعات این جلسات غیر علنی هم نخواهیم بود.هرچند باید تاکید کرد که به طورکلی افشای اسراربرای نمایندگان می‌تواند تخلف محسوب شود. انتشار اطلاعات محرمانه درجلسه غیر علنی نمایندگان باوزیرامورخارجه کشور باید درهیات نظارت بررفتارنمایندگان موردبررسی قرارگیرداگرآن راجرم دانستند به دادسرابفرستند.ما قانون نظارت بر رفتار نمایندگانی داریم که به موجب این قانون چنانچه یک نماینده مجلس در راستای نمایندگی خودمرتکب تخلفی شودنخست باید در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که متشکل ازخودنمایندگان مجلس است موضوع تخلف بررسی شده و اگر جرم دانسته شد به دادسرا اعلام شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن