احسان نصوحی 1866 روز پیش

مراقبت با دستبند الکترونیکی

مراقبت با دستبند الکترونیکی

حقوق گستر ؛ مراقبت الکترونيکي را مي توان نوعي مجازات شناخت همچنين ممکن است شيوه اي از اجراي مجازات حبس معرفي شود ليکن در مواردي که اين نهاد به عنوان تامين کيفري استفاده مي شود. مراقبت الکترونيکي يا Electronic monitoring را مترادف دستبند الکترونيکي مي شناسند ليکن نظام مراقبت الکترونيکي، محدود به استفاده از تجهيزاتي که به دست محکوم عليه نصب مي گردد نبوده و انواع مختلف آن از جمله پابند که شايع تر از دستبند الکترونيکي مي باشد نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. شايد بتوان مراقبت الکترونيکي را نوعي مجازات سالب آزادي دانست با اين تفاوت که در اين نوع مجازات محکوم‌عليه در محدوده اي خارج از زندان قراردارد. اين نظر که مراقبت الکترونيکي بالاصاله در انواع مجازات ها قرار نمي گيرد بلکه شيوه جديدي از اجراي مجازات حبس است نگاه ديگري به اين نهاد کيفري مي باشد. هر يک از اين ديدگاه ها يکي از ابعاد مراقبت الکترونيکي را دربرداشته و هيچ يک به تنهايي نمي تواند تعريف کاملي از مراقبت الکترونيکي باشد؛ همچنين جمع هردو اين تعاريف نيز نمي تواند مفهوم کاملي از مراقبت الکترونيکي را ارائه نمايد. مراقبت الکترونيکي را مي توان نوعي مجازات شناخت همچنين ممکن است شيوه اي از اجراي مجازات حبس معرفي شود ليکن در مواردي که اين نهاد به عنوان تامين کيفري استفاده مي شود هيچيک از تعابير مذکور نمي تواند تعريف کاملي از مراقبت الکترونيکي باشد؛ همچنين در صورتي که نصب تجهيزات مراقبت الکترونيکي جهت نظارت بر محکومين شاغل در مراکز حرفه آموزي است و نيز استفاده از سامانه نظارت الکترونيکي براي کنترل محکوميني که از مرخصي استفاده مي کنند موجب مي گردد که نگاه وسيعتري به اين نهاد کيفري داشته باشيم لذا مفهوم دقيق آن، تحت مراقبت الكترونيكي قرار دادن کسي در محدوده اي معين است.

شايد استفاده از عبارت محکوم عليه يا متهم به جاي عبارت «کسي» تعريفي جامع و مانع به نظر برسد ليکن برخي از مراقبت ها در مورد محکوم يا متهم نبوده بلکه براي اشخاصي اجرا مي گردد که وصف محکوم يا متهم را ندارد؛ به عنوان مثال مراقبت پس از خروج در مورد معتادان که به موجب آيين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال 1392 پيش بيني شده است ذيل عناوين محکوم يا متهم قرار نمي گيرد هر چند اين نوع مراقبت به طور ساده پيش بيني شده است ليکن مطابق تبصره ذيل ماده 3 آيين نامه مذکور، با تشخيص مقام قضائي، استفاده از اين تجهيزات براي نظارت دقيق تر تجويز شده است. بنابراين ماهيت حقوقي مراقبت الکترونيکي را نمي توان مجازات يا شيوه اي از اجراي مجازات شناخت اگر چه ممکن است هردوي اينها باشد ليکن نهادي است براي نظارت و کنترل افراد خاص که بنا به تشخيص مقام قضايي مي بايست در محدوده يا شرايطي معين قرار گيرند. مشاوره حقوقی رایگان

منبع : خبرگزاری میزان

نظرات کاربران

دیدگاه های زیر در مرحله بررسی حذف خواهند شد:

1- دیدگاه های حاوی توهین و مسائل سیاسی.

2- دیدگاه هایی که به غیر از خط فارسی نوشته شوند.

3- دیدگاه هایی که قبلا در همین پست توسط دیگران پرسیده و به آنها پاسخ داده شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *