مهلت پرداخت دیه

0001

در ماده ی ۸ قانون دیات سابق گفته بود: مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف به ترتیب زیر است.

الف- دیه ی قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست.

ب- دیه ی قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.

ج- دیه ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

در این ماده با ذکر عبارت تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست. در قتل عمد چنین استنباط می شود که در قتل شبه عمد و قتل خطای محض تأخیر از مدت دو سال و سه سال بدون تراضی طرفین جایز است.

در صورتیکه منظور قانونگذار چنین نیست و در هیچ یک از قتلها اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض تأخیر از این مدت بدون تراضی طرفین جایز نمی باشد.

به همین جهت مقنن در سال ۱۳۷۰ درصدد اصلاح این ماده برآمده در تبصره ماده ۳۰۲ ق.م.ا. این حکم را تعمیم داده وفی شوید:

تأخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست. به علاوه اگر قاتل در شبه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت نبود.

در این صورت بستگان او به ترتیب الاقرب فالاقرب موظف بودند دیه را پرداخت کنند و اگر قاتل دارای بستگانی نبود یا بستگانی داشت منتهی همگی فقیر و معسر بودند در این حالت دیه از بیت المال پرداخت می شد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مهلت دیه در نظر گرفته شده است :

ماده ۴۸۸_ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر این‌که به‌نحو دیگری تراضی شده باشند:

الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛

ب) در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری؛

ج) در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره_ هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌ له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹_ درجنایت خطای محض، پرداخت‌ کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰_ درصورتی که پرداخت‌ کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌ صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر آن‌ که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱_ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء‌ دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شده لکن مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

1 دیدگاه دربارهٔ «مهلت پرداخت دیه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن