افزایش جرم و جنایت در آمریکا

عنوان مقاله : بحران ملی افزایش جرم و جنایت در آمریکا
نویسنده : داریوش وفاقی


مارشال مک لوهان از متفکران آمریکائی درباره وسائل ارتباط جمعی و تمدن ناشی از این وسائل در عصر ما عقاید جالب توجهی دارد او میگوید انسان عقل گرا در فرهنگ غربی ما انسانی است بصری, بنظر او انسان غربی نمیخواهد این واقعیت را بفهمد که غالب تجربه های شعوری و آگاهانه فاقد جنبه بصری است.
عقلیت و بصارت, روزگار درازی دو مفهوم معادل بودند اما دیگر انسان قادر بزندگی در جهانی که دید و درکش از اشیاء و حوادث و انسانها بصری است, نمیباشد (۱) اندری گرومیکو وزیر سابق امور خارجه شوروری درباره بافت و فرهنگ و ساختار جامعه آمریکائی و سیستم حاکمبر ان چنین اظهار نظر میمند:
همه افرادی که من در امریکا با آنها حرف زده ام به استثناء کمونیست ها دوست داشتند در مورد دموکراسی آمریکائی حرف بزنند اما بنظر میرسید که هیچیک از آنها تصویر روشنی از اینکه دموکراسی واقعی و حکومت واقعی مردم چیست در ذهن ندارند. آنها مانند پدران و پدربزگهای خود همان کلماتی را که در مدرسه آموخته بودند بکار میگرفتند حتی معاصرین جرج واشنگتن در آمریکای برده داری در مورد آزادی حرف میزدند و فکر میکردند در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنند مطبوعات در زمان آبراهام لینکن درباره قدرت مردم داد سخن میدادند و در دوران تئودور روزولت از دموکراسی آمریکائی تجلیل میکردند.
اکنون وضع به چه صورتی است؟ اتباع شوری که امریکا دیدن میکنند از منظره عجیب (برای آنها) مردمی که برای کار یا برای گرفتن حق بیکاری یا فقط برای یک کاسه سوپ صف کشیده اند حیرت میکنند. اگر از کسی بپرسید چگونه به این روز افتاده میگوید من بیکار هستم خانواده ام چیزی ندارند سعی کردم دنبال کاری بروم اما هیچ کاری پیدا نکردم و اگر از او بپرسید چه کسی مسئول این وضع است میگوید: این طبیعت است. اینجا یک کشور دموکراتیک است یک نفر کار پیدا میکند و یک نفر نه (۲)
مطالب فوق تصویری است از چهره واقعی دموکراسی آمریکائی در زیر پوسته و نقاب ظاهری آزادی بیان و حقوق بشر و عدالت اجتماعی.
اینک ببینیم که در دهه ۹۰ و در آستانه سال ۲۰۰۰ جامعه آمریکائی در چه موقعیتی قرار دارد به گزارش خبر گزاری رویتر از واشنگتن بیل کلینتون و رئیس جمهوری آمریکا در نطق هفتگی خود خطاب آمریکا (تاریخ نطق شنبه ۲۸/۳/۱۳۷۳) گفت هیچ مسئله ای بیش از مشکلات ناشی از سرطان جنایت و خشنوت که مثل خوره ای رشته های اتحاد آمریکا را میخورد ارزش این را ندارد که دور هم جمع شویم وی اضافه کرد اگر کاری در مورد جنایت انجام ندهیم واقعاً نمیتوانیم در این کشور آزاد باشیم کاینتون اظهار امیدواری کرد بتواند برای لایحه ضد جنایت که مدت های طولانی در کنگره آمریکا بر سر ان بحث میشود حمایت نمایندگان را کسب کند طبق این لایحه قرار است از مجازات مرگ بیشتر استفاده شود. فروش بعضی انواع تفنگ های تهاجمی ممنوع شود و تعداد نفرات پلیس مستقر در خیابان ها به ۱۰۰ هزار برسد. .(۳)
به نوشته نیویورک تایمز اسقف های کاتولیک آمریکا طی بیانیه ای از رئیس جمهور آمریکا درخواست کردند در حالیکه فشارهای اقتصادی, مسائل اخلاقی, اعتیاد به مواد مخدر و الکل و خشونتهای محلی جامعه آمریکا را تهدید میکند تلاش خود را تنها صرف نیازها و مشکلات داخلی کشور نماید و به استقلال مسائل جهانی نرود (این بیانیه به مناسبت دهمین سالگرد نامه پیشوای روحانی اسقف های در سال ۱۹۸۲ در مورد سلاحهای اتمی انتشار یافت).
فصلنامه آمریکائی فارن افزر در شماره پائیز ۱۹۹۳ خود چنین نوشته است:
ایالات متحده با نابود کردن پی در پی آن دسته از نهادهای اجتماعی که فرد را محدود میکردند دست به تجربه اجتماعی عظیمی زده است نتیجه این تجربه مصیبت بار بوده است از سال ۱۹۶۰ تاکنون جمعیت آمریکا ۴۱ درصد افزایش یافته است در حالیکه طی همین مدت جنایات خشونت آمیز به میزان ۵۶۰ درصد, تولد نوزادان از مادران مجرد ۴۱۹ درصد, نرخ طلاق ۳۰۰ درصد و تعداد کودکانی که در خانواده های بدون پدر و یا بدون مادر زندگی میکنند ۳۰۰ درصد افزایش داشته است این نشانه یک انحطاط عظیم اجتماعی است بسیاری از جوامع از دورنمای وقوع چنین زوال و انحطاطی در اطرافشان برخود میلرزند اما آمریکائیان هنگام سفر به خارج بجای آنکه با فروتنی و توامع عمل کنند با اطمینان کامل درباره فضائل آزادی بی حد و مرز فردی به موعظه میپردازند و با بی توجهی عواقب اجتماعی آشکار آنرا نادیده میگردند.
حال که مقدمتاً بنحو اختصار به بافت فرهنگی و اجتماعی آمریکا اشاره شد ذیلاً بطور اجمال به سیستم قضائی و ذکر آمار تعدادی از جرائم میپردازیم مطالب این مبحث عمدتاً از نشریه شماره ۱۷ انستیتو پیشگیری و کنترل جرم و جنایت هلسینکی (وابسته به سازمان ملل متحد) تحت عنوان سیستم عدالت کیفری در اروپا و آمریکای شمالی ترجمه آقای رحیم اصلانزداه استخراج شده است.
قانون جزای آمریکا ریشه در حقوق کامن لو انگلیس دارد. بعلاوه حقوق جزای معاصر منبعث از قانون اساسی, قوانین فدرال و قانون اداری میباشد قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۷ با یک مقدمه, هفت ماده, و بیست و شش اصلاحیه تصویب شد هر چند که بخش بسیار اندکی از قانون اساسی مستقیماً به مسائل عدالت کیفری مربوط میشود معذلک دیوان عالی و دادگاههای پائین تر و تفسیرهای اینها از مواد قانون اساسی چه بر قانون جزا و چه بر آئین دادرسی کیفری تاثیر دارند. قوانین فدرال که تحت قانون اساسی شکل گرفته است برای تمامی ۵۰ ایالت متحده آمریکا بکار گرفته میشود علاوه بر این هر یک از ایالات پنجاهگانه با قوانین مصوب خود اداره میشوند.
اولین نیروی پلیس به شکل مدرن و امروزی در سال ۱۸۴۵ در شهر نیویورک تشکیل گردید امروزه بیش از ۴۰۰۰۰ پلیس حرفه ای بخش دولتی در شهرها, قصبات, ایالات و کشور انجام وظیفه مینمایند سازمانهای اجرائی قانون فدرال عبارتند از:
۱_ اداره تحقیقات فدرال یا اف بی آی
۲_ اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)
۳_ سازمان تابعیت و مهاجرت
۴_ دفتر اجرای احکام ایالات متحده
۵_ بخش اخاذی و جرائم سازمان دهی شده
۶_ بخش اطلاعات درآمد داخلی
۷_ سازمان امنیت
۸_ اداره آتش نشانی و مبارزه با الکل و سیگار
۹_ اداره خدمات گمرکی
۱۰_ اداره خدمات بازرسی پستی
۱۱_ گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا
علاوه بر پلیس دولتی بسیاری پلیس خصوصی نیز وجود دارند که تعداد پرسنل آنان بر روی هم به مراتب از تعداد مربوطه در بخش دولتی بیشتر میباشد.
همینکه پلیس فرد مظنونی را دستگیر میکند لازم است به وی اخطاری که به اخطار میراندا معروف و موسوم است بدهد در واقع با عنایت به مفاد ماده پنج اصلاحیه قانون اساسی به فرد مظنون یادآوری میشود که قبل از اینکه مورد استنطاق قرار گیرد میتواند سکوت کند پس از دستگیری فرد ضبط رویداد که شامل ثبت تاریخ و زمان دستگیری سپردن تضمین قبل از دادرسی مقدماتی انگشت نگاری و عکس برداری از فرد مظنون وجود دارد.
در آمریکا دو سیستم متفاوت فدرال و ایالتی وجود دار دادگاهها براساس اهمیت عبارتند از: دیوان عالی ایالت متحده آمریکا, دادگاه استیناف ایالات متحده, دادگاه شهرستان و همینطور دادگاههای بخش ایالت متحده آمریکا.
هر ایالتی سیستم قضائی خود را داشته و هیچ دو ایالتی را نمیتوان یافت که از نظر سیستم دادگاهی و قضائی کاملاً نظیر هم باشند.
قبل از محاکمه دادیار چهار مسئله را مورد نظر و توجه قرار میدهد این مسائل عبارتند از:
الف _ فرد مورد نظر را متهم بنماید یانه, و در صورتیکه او را متهم نماید به چه جرمی؟
ب_ متهم قبل از محاکمه آزاد باشد یا درتوقیف قرار گیرد.
پ_ برای متهم ترتیبات خاصی در نظر گرفته شود مثلاً متهم قبل از محاکمه با التزام و یا به قید ضمانت آزاد گردد.
ت _ میتوان با متهم از طریق تخفیف در مجازات معامله نمود یا اینکه وی را باید حتماً در دادگاه محاکمه نمود ( منظور از معامله در اینجا این است که متهم از محاکمه شدن در دادگاه صرفنظر مینمیاد و در نتیجه در اتهام وی تخفیف داده شده و حکم سبکتری را برای او صادر مینماید).
اصلاحیه پنجم قانوناساسی ایلات متحده امریکا با بیان ایننکته که هیچکش را نمیتوان به قبول جرمی واداشت و یا از حقوق مدنی محروم نمود مگر اینکه در حضور هیئت منصفه و یا با کیفر خواست صادر از طریق هیئت منصفه تصمیم گرفته شده باشد ریشه در سنت حقوق کامن لو انگلیس دارد.
برای رسیدگی به دعاوی در تمامی دادگاههای فدرال و تقریباً در نیمی از دادگاههای دولتی از هیئت منصفه استفاده میشود.
در کشور آمریکا دو سیستم تادیبی متفاوت وجود دارد یکی سیستم زندانهای فدرال (که در سال ۱۹۳۰ تاسیس یافته) و دیگری سیستم زندانهای ایالتی.
قبل از اینکه سیستم زندانهای فدرال بوجود آیند زندانیان را در زندانهای اسالتی قرار میدادند هر ایالتی برای خود جرائم جنائی زندانهای بزرگ (prisons) و برای جرائم جنحه ای و جهت بازداشت موقت زندانهای کوچک را دارا میباشد.
همینطوریکه ایالات زندانهای مخصوص زنان و موسساتی جهت نوجوانان بزهکار را دارا هستند در سال ۱۹۸۶ حدوداً پانصدو بیست هزار زندانی (که تقریباً ۲۰۰۰۰ نفر از آنان را زنان تشکیل میدادند) در حدو ۷۰۰ زندان ایالتی و دفرال وجود داشتند . دویست و شصت هزار نفر از زندانیان در ۳۵۰۰ زندان کوچک و ۴۹۰۰۰ نفر نوجوان بزهکار در هزار موسسه مربوط به نوجوانان بزهکار نگهداری میشدند در همین سال یعنی در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۹۶۸۷۱۲ نفر بعنوان زندانی مشروط و تعداد ۳۰۰۲۰۳ نفر مجرمین بزرگ با سپردن قول شرف و التزام آزاد شده اند.
ذیلاً آمار قتل _ تجاوز به عنف_ اخذ مال به عنف و حمله به فصد ایراد ضرب و جرح از سال ۱۹۸۰ لغایت ۱۹۸۶ که کلاً از نشریه شماره ۱۷ انیستیتو استخراج شده است. جهت ملاحظه بنظر میرسد.
سال تعدادقتلهای تجاوز به عنف اخذ مال به عنف حمله به
گزارش شده قصد ایراد
ضرب وجرح
۱۹۸۰ ۲۳۰۴۰فقره ۸۲۹۹۰فقره ۵۶۸۴۰فقره ۶۷۲۶۵۰فقره
۱۹۸۱ ۲۲۵۲۰ فقره ۸۲۵۰۰ فقره ۵۹۲۹۱۰فقره ۶۶۳۹۰۰فقره
۱۹۸۲ ۲۱۰۱۰فقره ۷۸۷۷۰فقره ۵۵۳۱۳۰فقره ۶۶۹۴۸۰فقره
۱۹۸۳ ۱۹۳۱۰فقره ۷۸۹۲۰ فقره ۵۰۶۵۷۰فقره ۶۵۳۲۹۰فقره
۱۹۸۴ ۱۸۹۶۰فقره ۸۴۲۳۰ فقره ۴۸۵۰۱۰فقره ۶۸۵۳۵۰ فقره
۱۹۸۵ ۱۸۹۸۰فقره ۷۸۳۴۰ فقره ۴۹۷۸۷۰ فقره ۷۲۳۲۵۰ فقره
۱۹۸۶ ۲۰۶۱۰فقره ۹۰۴۳۰ فقره ۵۴۲۷۸۰ فقره ۸۳۴۳۲۰ فقره
منظور از تجاوز به عنف, تجاوز جنسی یا توسل به زور میباشد و مراد از اخذ مال به عنف جرمی است که در آن سعی میشود با توسل به زور یا تهدید و ارعاب و خشونت چیزی ارزشمند را از یکدیگر بگیرند حمله به قصد ایراد ضرب و جرم از نوع مشدد عبارت است از حالتی که فردی به کسی حمله ور میشود و بدینطریق صدمات و لطمات بدنی شدیدی برای آنکس پیش میآرد البته تهدید به حمله به قصد ایراد ضرب و جرح از نوع ساده در این گروه قرار نگرفته است.
مجازات اعدام: این مجازات که صرفاً برای قتل عمدی در نظر گرفته شده است برای یک دوره ده ساله یعنی سالهای ۷۷ _ ۱۹۶۷ ملغی شده بود مراجعه به آراء عمومی که در سال ۱۹۷۲ بعمل آمد نشان داد که ۵۲% مردم طالب وجود مجازات مرگ هستند. لیکن نظر خواهی عمومی که در این رابطه در سال ۱۹۸۰ بعمل آمد تعداد تقریبی ۷۵% مردم را طرفدار وجود چنین مجازاتی نشان میداد. از بین اسالات گوناگون آمریکا تنها چهل ایالت بعلاوه سیستم فدرال از اعدام جهت مجازات قتل و دیگر جرائم سنگین استفاده مینمایند. در سال ۱۹۸۶ در هفت ایالت از ایالات متحده آمریکا تعداد ۱۸ زندانی با استفاده از شیوه های گوناگون نظیر حلق آویز کردن نشاندن بر روی صندلی الکتریکی , قرار دادن در اطاق گاز, تزریق مواد مهلک اعدام شدند. در همین سال ۲۹۷ نفر زندانی حکم اعدام دریافت داشتند و ۳۲ ایالت بر روی هم ۱۷۸۱ نفر زندانی محکوم به اعدام گزارش کرده اند.
آمار مربوط به تعداد زندانیان:
الف _ تعداد زندانیان در زندانهای ایالتی و فدرال در سال ۱۹۸۶ عبارت از ۵۲۳۹۲۲ نفر میباشد.
ب_ تعداد کسانیکه روزانه در زندانهای کوچک ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ نگهداری شده اند بطور تخمین ۲۶۵۵۱۷ نفر میباشد.
زندانهای الکتریکی
در سال ۱۹۸۵ دادگاه بخش کنتون در ایالت کنتاکی برای اولین بار در ایالات متحده آمریکا از برنامه زندان در منطل استفاده نمود. طولی نکشید که دیگر ایالات یعنی ایالاتی چون اورگان, میشیگان, و نیویورک به تقلید از ایالت کنتاکی این کار را شروع کرده اند و یا بطرز قاطعی چگونگی استفاده از این طرح را مورد بررسی قرار داده اند در این نوع از زندان, وسیله الکترونیکی را که کار نظارت بر فرد بازداشتی را انجام میدهدبر پای او وصل میکنند و از طریق سیگنال ها یا علائمی که این دستگاه به مرکز پلیس مخابره میکند مشخص میشود سیگنال ها یا علائمی که این دستگاه به مرکز پلیس مخابره میکند مشخص میشود که فرد بازداشتی در شعاع مشخصی حضور دارد یا خیر. علاوه بر این, یک چنین مراقبت شدید از مجرمینی که محکومیت حاصل کرده اند و در برخی از ایالات در مورد زندانیانی که در آزادی مشروط بسر میبرند یا قبلاً بکار گرفته شده و یا استفاده از آن مورد بررسی میباشد.
مطالبی که بیان شد شمه ای از سیستم قضائی کیفری و آمار برخی جرائم و زندانیان تا سال ۱۹۸۶ بود لیکن بررسیهای بعدی نشان از افزایش و روند صعودی جرائم خصوصاً در زمینه جنایت و خشونت و تجاوزات جنسی دارد در خصوص بزه تجاوز به عنف ذیلاً بگزارشاتی اشاره میشود.
خبرگزاری رویتر در گزارشی از واشنگتن به نقل از یک بررسی بعمل آمده توسط وزارت دادگستری نوشت:
از هر ۶ مورد تجاوز به عمل آمده در یان کشور یک مورد آن به دختر بچه های زیر ۱۲ سال صورت میگیرد دفتر بررسیهای آماری وزارت دادگستری آمریکا با انجام یک تحقیق گسترده دریافت که بیش از نیمی از تجاوزات صورت گرفته که در دفاتر پلیس در سال ۱۹۹۲ به ثبت رسیده است مربوط به دختران زیر ۱۸ ساله بوده و ۱۶ درصد این قربانیان رادختر بچه های پائین تر از ۱۲ سال تشکیل میدهند این گزارش حاکیست که تجاوزات به عمل آمده توسط افراد فامیل برای دختران بین سنین ۱۲ تا ۱۷ سال ۱۵% و به زنان ۱۸ سال به بالا ۳۳% افزایش نشان میدهد بیشترین مورد تجاوز در ۱۱ ایالت این کشور صورت گرفته است و آمار ارائه شده در نتیجه بررسی ۱۰۹ هزار مورد شکایت مربوط به تجاوز به عنف است که در سال ۱۹۹۲ به ثبت رسیده است و مجموعاً در سال ۱۹۹۲ بیش از ۱۷ هزار دختر زیر ۱۲ سال مورد تجاوز واقع شده اند. (۴)
هفته نامه فرانسوی اونمان دوژودی مینویسد آمارهای موجود حاکی از آنستکه در هر سه یا چهار خانواده آمریکائی که حداقل یک فرزند دختر دارند تجاوز به دختران دست کم در مورد یکی از آنها صدق میکند و هر سال بین ۷۰ تا ۸۰ هزار مورد سقط جنین بدلیل بارداریهای ناشی از این قبیل روابط نامشروع در آمریکا صورت میگیرد.
از سوی دیگر موسسه تحقیقاتی اوسی در ریشه یابی علل اعتیاد و نقش تجاوزهای جنسی در روی آوردن جوانان به اعتیاد اعلام کرد: ۴۴% زنانی که در این موسسه تحت مداوا دارند در سنین طفولیت مورد تجاوز یکی از افراد خانواده و یا نزدیکان خود قرار گرفته اند تحقیق دیگری دراینمورد نشان میدهد که ۷۵ درصد از افرادی که مبادرت به خشونتهای جنسی کرده اند خود در دوران طفولیت قربانی تجاوز در خانواده بوده اند.
در آمارگیری دیگری که از سوی دانشگاه شهر سیاتل در میان بیش از ۲۰۰ تن از زنان بدکاره صورت گرفته است نشان میدهد که نیمی از افراد در سنین طفولیت مورد تجاوز یک یا چند تن از افراد خانواده خود قرار گرفته اند.
هفته نامه فرانسوی در پایان گزارش خود مینویسد: اکنون دیگر یک پدر آمریکائی که مرتکب اعمال منافی عفت علیه اعضای خانواده خود میوشد یک آمریکائی معمولی و استاندارد و تعجب انگیزتر این است که حتی تعدادی از محققان آمریکائی نیز برای توجیه این وضعیت آنرا عملی مثبت تلقی کرده و مخالفت با آنرا ناشی از اعتقاد به خرافات اخلاقی قلمداد میکنند. (۵)
در خصوص افزایش جنایت و خشونت در جامعه امرکیائی وضع بحالت یک بحران ملی در آمده است که شرح ان بحث و توضیح زیادی را طلب میکند.
بنوشته روزنامه آمریکائی نیویورک تایمز جامعه آمرکا هیچگاه به اندازه امروز نیازمند تلاشی جدی برای مبارزه با جرم و جنایت نبوده است آمریکائیان امروز در معرض قتل, ضرب و شتم و تجاوز و سرقت اموال و مواجه شدن با حوادث وحشتناک قرار دارند و هیچ مکانی از وقوع جرم و جنایت مستثنی نیست و واقعیت وحشتناکتر از آن است که نویسندگان بتوانند آن را بیان کنند بین سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۱ میلادی این کشور خشن ترین دهه وقوع جرم و جنایت را در تاریخ خود سپری کرده است که طی آن ۵۰ هزار کودک و نوجوان زیر ۲۰ سال با سلاح گرم جان خود را از دست داده اند نیویورک تایمز با انتقاد از سیستم قضائی آمریکا مینویسد آشکارا بنظر میرسد در نظام قضائی کشور برای رسیدگی به جرم و جنایت مشکل اساسی وجود دارد که قاتلان و مرتکبین اعمال منافی عفت به سرعت آزاد میشوند. (۶)
از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ تعداد زندانها و زندانیان در آمریکا سه برابر شده است ولی در میزان جنایات کاهشی حاصل شده بلکه روند آن صعودی بوده است.
در آبان ماه سال ۱۳۷۲ سنای آمریکا قانونی به تصویب رساند که به موجب آن نوجوانان ۱۳ ساله و بالاتر را که با سلاح گرم مرتکب جنایت میشوند مانند بزرگسالان مجازات کنند کنگره با ۶۴ رای موافق در برابر ۳۲ رای مخالف ماده ای به این منظور به قانون ضد جنایت که هم اکنون در آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته اضافه کرد سناتور کارول موزلی براون گفت: این تصمیم بدین منظور اتخاذ شده که خردسالان بفهمند اگر مشئول قتل کسی شوند زندانی خواهند شد. در سال ۱۹۹۲ بیش از ۴۶ هزار کودک آمریکائی به علت حمل سلاح گرم مورد بازجوئی قرار گرفته اند و ۲۸۲۹ تن دیگر با سلاح گرم مرتکب قتل شده اند. (۷)
مطالب زیر تحت عنوان جنایت و خشونت در خیابانهای آمریکا از شماره ۳۱ نیوزویک استخراج شده است:
خشونت درست مانند بیماری فلج اطفال در چهل سال پیش دارد این نسل را نابود میکند جانت رنو دادستان کل میگوید: جنایات جوانان بزرگترین مشکل جنائی امروز آمریکاست.
طبق گزارش وزارت دادگسنری آمریکا بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ شمار نوجوانانی که به اتهام قتل در کشور بازداشت شدند با افزایش چشمگیر ۸۵ درصدی همراه بوده است در سال ۱۹۹۱ افراد ۱۰ تا ۱۷ ساله, ۱۷% بازداشتهای جنائی را به خود اختصاص داده اند مقامهای مجرمی قانون معتقدند که این رقم در حال حاضر حتی از این بالاتر است نوجوانان تنها مجرم نیستند بلکه قربانی نیز میباشند به گفته پلیس فدرال آمریکا بیش از ۲۲۰۰ قربانی قتل در سال ۱۹۹۱ زیر هیجده سال بودند بطور متوسط هر روز ۶ نوجوان به قتل رسیده اند طبق برآورد وزارت دادگستری هر سال نزدیک به یک میلیون جوان بین ۱۲ تا ۱۹ سال اغلب به وسیله هم سن و سالهای خود مورد دستبرد یا حمله قرار میگیرند بیمارستان بوستون سیتی میگوید: پزشکان در برابر هر یک نوجوانی که میمیرد هفت تا هشت نوجوان زخمی رامداوا میکنند.
دارت ماوث در حومه نیوبدفورد واقع شده و از نوع مکان هائی استکه ساکنان شهرها به آنجا میگریزند تامفری از جنایات شهری بیابند واکنش در برابر خشونت در محله های مرکزی شهر که بسیاری از جوانان در آنجا با صدای آژیر پلیس و شلیک گلوله در شب و دیدن پیاده روهای خون آلوده در صبح روز بعد بزرگ شده اند بسیار حاد است پس از سالها زندگی در منطقه جنگی ضربه روحی بنظر میرسد, بتدریج دارد التیام مییابد.
در این جو پر از خشونت رفتار عادی خریدار ندارد با سقوط حمایت های اجتماعی سنتی در خانه, مدرسه, جامعه الگوهای رفتاری جدیدی جای انها را گرفته اند مدی پت دادستان ایندیاناپولیس میگوید:
برای پرورش یک کودک تمامی دهکده تلاسش میکنند اما دیگر در آنجا دهکده ای برای کودکان وجود ندارد تنها تعلیماتی که این کودکان دریافت میدارند از هم سن و سالهای خود در خیابانها و فروشندگان مواد مخدر وسایر الگوهائی است که در اقدام خای جنایتکارانه شرکت دارند.
کتی با کلند دادستان لوس آنجلس که داوطلبانه در مدارس شهر کار میکند میگوید: این بچه ها که در کلاس پنجم هستند بچه های کودنی نیستند آنها بچه های با هوش و زرنگی هستند آنها بچه های بلند پروازی هستند که سعی دارند از نردبان ترقی بالا زوند و تنها نردبان ترقی که میبینند با گروه ها و فروشندگان مواد مخدر سرو کار دارد.
در رباطه با مواد مخدر که راهی است برای بدست اوردن پول آسان, زندان نهاد حاکم است که فرهنگ کنونی را شکل میدهد و جانشین کلیسا و مدرسه میوشد در چند سال گذشته تعداد جوانان سیاه پوستی که به زندان رفته اند بیش از جوانان سیاه پوستی بوده که به کالج رفته اند.
و اما خشونت حاکم بر جامعه آمریکا اختصاص به پسران ندارد بنوشته نیوزویک دختران ینز در حمل سلاح و ارتکاب جنایت پابپای مردان در حرکت هستند اخیراً در سن آنتونیو واقع در تگزاس یک دختر ۱۳ ساله دختر دیگری را مورد حمله قرار داد و به گفته پلیس او را نگهداشت تا چند پسر جوان بوی تجاوز کنند.
در نیواورلئان یک دختر مدرسه ۱۶ ساله یک چاقوی آشپزخانه شش اینچی از کیفش در آورد و آنرا به پشت همکلاسی خود فرو کرد.
در خیابانهای نیویورک و لوس آنجلس بعضی دخترها سلاح های کوچک در کیف دستی خود حنل میکنند و یک تیغ موکت بری با خود دارند تا در صورتی که مورد حمله قرار گرفتند یا قربانی یافتند از خود حفاظت کنند.
طاعون خشونت نوجوانان به صورت یک بلای آسمانی در آمده است جرائم دختران رو به افزایش است و داستانهای مختلفی را د رگزارش های قضائی بیان میکنند به طور مثال در ماساچوست ۱۵% جرائمی که دخترها در سال ۱۹۸۷ به خاطر آن محکوم شدند جرائم خشونت آمیز بود در سال ۱۹۹۱ این رقم به ۳۸% افزایش یافته است در کالیفرنیا قضات دختران خشن را به مدرسه بازسازی جوانان میفرستند ادواردکیو از مقامات این مدرسه میگوید: شما نام هر جرمی را ببرید ما در این جا نمونه آنرا داریم شما به بدترین سناریوها فکر کنید و مادر اینجا داریم.
دخترها همچنین بتدریج به دنیای گروهها که بطور سنتی به پسرها تعلق داشتند وارد میوشند کنیگر یکی از بزرگترین گروههای خیابانی سن آنتونیو اخیراً قبول عضو از میان دختران جوان را آغاز کرده است.
گروهها همچنین یک خانواده موقت تشکیل میدهند بعضی نوجوانان هر کاری برای پیوستن انجام میدهند در یک مراسم عضو گیری جدید دخترها بوسیله بیش از ده عضو گروه ضرب و شتم قرار گرفتند.
در بوستون دو گروه دختران در بیرحمی درست همانند پسران هستند آنها تیراندازی میکنند چاوق میکشند و در فروش مواد مخدر شرکت دارند.
در شهر نیویورک تنها پسران نیستند که دختران را در استخرهای عمومی شنا محاصره کرده انها را اذیت میکنند بلکه گروههای دختران نیز در حمله به هم جنس های خود شرکت دارند دکتر بویل مدیر بهداشتی ذخنی فرانسیس نیویورک میگوید: من از بیرحمی دخترانی که دختران دیگر را کتک میزدند شگفت زده شدم وی اضافه میکند خشونت متعلق به یک ذهنیت شریر ضد اجتماعی است که هدفی را مورد حمله قرار میدهد که قادر به مقابله نیست این ذهنیت ضعف را بو میکشد و اوضاع به بلبشوئی تبدیل میشود که در آن هیچ فردی احساس مسئولیت نمیکند.
موسسه های اجتماعی, چیز زیادی درباره راههای متوقف کردن خشونت میان نوجوانان یاد نگرفته اند پلیس و امدادگران اجتماعی در صورتی که دانش آموزان مدارس با سلاح در صحتنه مدرسه بدام افتند به آنجا فرستاده میشوند.
به گفته یک امدادگر اجتماعی از سن دیوگو اخیراً وقتی فیلم تلما و لوئیز را برای گروهی زن و دختر زندانی نشان میدادند با صحنه عجیبی روبرو شد وی میگوید وقتی در صحنه ای از فیلم کسی را که اقدام به تجاوز کرده بود با گلوله از پای در آوردند تمام کلاس فریاد شادی سرکشید مساله این که واکنش آنها منطقی بود هر یک از آنها احتمالاً قبلاً مورد حمله قرار رفته بودند اما اگر خشونت یک رفتار یاد گرفتنی است همچنین میتواند غیر یادگرفتنی نیز باشد و این زندانیان اینک مدتی وقت دارند روی این درس کار کنند. (۸)
مطالب زیر در خصوص موج خشونت و جنایت در واشنگتن پاستخت ایالات متحده به نقل از الکفاح العربی بیان میشود:
برخی خیابانهای واشنگتن را خیابانهای خونبار و برخی دیگر آنها را بستان قتل نامیده اند که این عنوان از اسم یک فیلم آمریکائی که چند سال پیش در مودر کامبوج تحت حکومت خمر سرخ تهیه شده اقتباس شده است.
واشنگتن اولین مرکز نظم نوین جهانی بدو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده ولی مثل برلین دیواری میان آن دو وجود ندارد.
شرق واشنگتن مرکز کشتار و جنایت است اما غرب واشنگتن ارام زیبا و در امن و امان است.
واشنگتن غربی از نظر زیبائی مثل شهرهای پاریس _ رم و ژنو است کاخ سفیر _ وزارت خارجه _ وزارتخانه های بزرگ _ اف بی ای_ سفارتخانه های بزرگ جهان و اکثر سازمانهای یهودیان آمریکا در قسمت غربی واقع است.
واشنگتن شرقی منطقه سیاهپوستان است و دارای منازل قدیمی و ویران و خیابانهای تنگ و باریک میباشد در این قسمت شهر انواع آزادیها وجود دارد مثل آزادی بیکاری_ آزادی مواد مخدر و اعتیاد_ آزادی خودکشی. در واشنگتن شرقی ۵۰% جوانان بیکار و بیش از ۶۰% از محصلین فراری از مدرسه هستند و حدود ۶۰% مردم بیمه بهداشتی ندارند.
در ۵۰% از خانواده های این قسمت شهر فقط یکی از والدین بچشم می خورد و اکثراً در منازل فقط مادر حضور دارد چون پدر بعلت سرو کار داشتن با مواد مخدر یا ارتکاب جنایت فراری است در واشنگتن شرقی در هر سه ساعت یک قتل و هر سه ثانیه یک فقره دزدی و هر ۵دقیقه یکبار تجاوز به عنف رخ میدهد بطور کلی در شهر تعداد کشته شدگان افزایش یافته است و از تعداد افراد پلیس کاسته میشود.
در واشنگتن شرقی ۱۸% جنایت ها در روز روشن و ۳۵% در بعد از ظهر و ۴۷% آن نیمه شب بوقوع میپیوندد.
صحنه هائی که به طور مرتب دیده میوشند عبارتند از: خیابانهای پر از خون, حجسدهائی که با آمبولانس حمل میشوند, نوارهای زرد رنگ که بدور محل وقوع جنایت کشیده شده, وجوئ عکاسان و فیلمبرداران تلویزیون, خبرنگاران, روزنامه نگاران و وجود میکروفنهای الکترونیکی بسیار دقیق.
صحنه نمایش با پوشاندن جسد بوسیله نایلون آبی رنگ و حمل آن به آمبولانس خاتمه می یابد.
در کلیه جنایتهای گزارشها تقریباً شبیه هم است و تنها تفاوت در محل وقوع حادثه و تعداد کشته شدگان است بدین معنی که محل جنایتها گاهی مدرسه یا خارج از آن یا گاهی دفرهای پستی و تعداد کشته ها گاهی یکنفر یا دو نفر یا بیشتر است.
محل سکونت رئیس جمهور امریکا پلاک ۱۴۰۰ در خیابان پنسلوانیا در تقاطع خیابان شماره ۱۵ قرار دارد که فقط ۲۰۰ متر با خیابان شماره ۱۴ فاصله دراد خیابان شماره ۱۴ از بدترین و رسواترین خیابانهای واشنگتن محسوب میشود که سابقاً محل افراد بدکاره بوده و سپس محل پخش مواد مخدر میشود که مشتری های آنها از منطقه اطراف کاخ سفید و اط منطقه جرج تاون است این خیابان تنها خیابان منطقه غرب واشنگتن است که تا بامداد محل خوشگذرانی ها است معامله میان واشنگتن غربی و شرقی بصورت دوستانه صورت میپذیرد بدین معنی که مشتریهای مواد مخدر به منطقه شرقی نزدیک میشوند و بسرعت مواد مخدر مورد نیاز خود را میخرند و باز میگردند, یا اینکه پخش کنندگان مواد مخدر به آرامی به مناطق اطراف کاخ سفید میروند و در کمال آرامش مواد مخدر را به مشتری های خود می رسانند.
جنایتهای قتل در واشنگتن شرقی اغلب میان سوداگران و پخش کنندگان مواد مخدر و مشتریها صورت میگیرد و هنگامی تیراندازی نیز گاهی بعضی از عابران پیاده سهمی ازگلوله های آنها را دارند.
واشنگتن غربی پیوسته این ترس را داشته که اوضاع واشنگتن شرقی به مناطق معروف غرب واشنگتن مثل منطقه ویرجینیا و مریلند (محل سکونت افراد سرشناس, مهندسان, وکلا, دیپلمات ها, سیاستمداران) سرایت کند.
اکنون سرقت از ویلاها, سرقت اتومبیل, زدو خورد میان سوداگران به خیابانهای تمیز و معروف واشنگتن رسیده است و آنچه که در واشنگتن رخ میدهد در هشرهای دیگری هم مثل نیویورک, بوستون, لس آن جلس, هوستون یا دیگر شهرهای معروف آمریکا رخ میدهد.
خانم شاردن کلی شهردار واشنگتن چند وقت پیش از پرزیدنت کلینتون درخواست کرد از گارد ملی برای جلوگیری از جنایت در خیابانهای واشنگتن کمک گرفته شود تا کنون سابقه نداشته است که گارد ملی برای جلوگیری از قتل و خونریزی کمکی گرفته شود چون گارد ملی فقط در دو صورت وارد عمل میوشد.
۱_ هنگام وقوع سانحه های طبیعی مثل طوفانهائی که سال گذشته در فلوریدا رخ داد طغیان رودخانه می سی سی پی که اخیراً بوقوع پیوست.
۲_ برای جلوگیری از تظاهرات سیاسی یا اغتشاشات اجتماعی همانطور که ۲ سال پیش در لس آنجلس رخ داد.
پریزیدنت کلینتون ضمن رد درخواست شهردار این قدرت را به شهردار بخشیده که در صورت لزوم از گارد ملی استمداد کند.
اکنون مشکل انست که اگر گارد ملی در واشنگتن مداخله کند ممکن است حالت انفجار مردم را به تعویق بیاندازد ولی اگر شکست بخورد که احتمال آن زیاد است باید از نیروهای مسلح دیگر نیز درخواست امداد شود.
این وضع بسیار خطرناک است و وحشت سیاسی را موجب گشته و شاید سناریوی ان از به توپ بستن پارلمان مسکو نیز وحشتناک تر باشد. (۹)
مطالب فوق شمه ای بود از وضعیت کنونی پایتخت آمریکا مرکز نظم نوین جهانی البته مشکلات و معضلات اجتماعی مقید و منحصر بموارد مذکور نیست خطر جدای مواد مخدر رشد فزاینده بیماری ایدز فروپاشی بنیاد خانواده و نتیجتاً ازدیاد طلاق, فعالیت باندهای مافیائی و دهها بلکه صدها معضل دیگر در آستانه سال ۲۰۰۰ شدیداً آمریکا را تهدید میکند.
در خاتمه با عنایت به اوضاع و احوال کنونی جامعه آمریکا بی اختیار این سئوال در ذهن انسان نقش می بندد آیا مرگ امپراطوری سرمایه داری فرا رسیده است؟

منابع:

منابع و مآخذ
۱_از اعمال نوشته دکتر علی اصغر حاج سید جوادی
۲_ خاطرات آندری گرومیکو ترجمه مهوش غلامی
۳_ خبرگزاری رویتر به نقل از روزنامه کیهان مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۳
۴_ خبرگزاری رویتر به نقل از روزنامه کیهان مورخ ۹/۴/۱۳۷۳
۵_هفته نامه اونمان دوژودی به نقل ازروزنامه کیهان مورخ۹/۱۱/۱۳۷۲
۶_ روزنامه نیویورک تایمز به نقل از روزنامه کیهان مورخ۹/۱۱/۱۳۷۲
۷_ خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه کیهان مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۲
۸_ نیوزویک شماره ۳۱ سال ۱۹۹۳ به نقل از روزنامه اطلاعات مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۲
۹_ الکفاح العربی به نقل از سورش مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۲
تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com مجاز است .

احسان نصوحی

درباره نویسنده: احسان نصوحی

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *