۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق اساسی

اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری

حقوق وکالت اصول مرتبط با شرح وظايف رياست جمهوري ( اصل 113 تا 155 ) اصل113 ( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد. اصل114 رييس‏ […]

حقوق

وکالت

اصول مرتبط با شرح وظايف رياست جمهوري ( اصل 113 تا 155 )

اصل113 ( 1 ) پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل114 رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل115 رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل116 نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل117 رييس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ مي‏ شود، ولي‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏ مي‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آرا بيشتري‏ داشته‏ اند شركت‏ مي‏ كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آرا بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏ اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‏ شوند.

اصل118 مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

اصل119 انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رييس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رييس‏ جمهوري‏ را انجام‏ مي‏ دهد.

اصل120 هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخير مي‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‏ شود.

اصل121 ( 1 ) رييس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏ اي‏ كه‏ با حضور رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‏ شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند و سوگندنامه‏ را امضا مي‏ نمايد. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ “من‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئولیتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.”

اصل122 ( 1 ) رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.

اصل123 رييس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل124 ( 1 ) رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيات‏ وزيران‏ و مسئولیت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

اصل125 امضاي‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رييس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

اصل126 ( 1 ) رييس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.

اصل127 ( 1 ) رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور و هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.

اصل128 ( 1 ) سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رييس‏ جمهور تعيين‏ مي‏ شوند. رييس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏ كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏ پذيرد.

اصل129 اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل130 ( 1 ) رييس‏ جمهور استعفاي‏ خود را به‏ رهبر تقديم‏ مي‏ كند و تا زماني‏ كه‏ استعفاي‏ او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد.

اصل131 ( 1 ) در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رييس‏ جمهور و يا در موردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رييس‏ جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور يا موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئولیتهاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‏ گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رييس‏ مجلس‏ و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رييس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏ جاي‏ او منصوب‏ مي‏ كند.

اصل132 ( 1 ) در مدتي‏ كه‏ اختيارات‏ و مسئولیتهاي‏ رييس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ يكصد و سي‏ و يكم‏ منصوب‏ مي‏ گردد، وزرا را نمي‏ توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آنان‏ راي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏ توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏ پرسي‏ اقدام‏ نمود.

اصل133 ( 1 ) وزرا توسط رييس‏ جمهور تعيين‏ و براي‏ رفتن‏ راي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏ شوند با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ راي‏ اعتماد جديد براي‏ وزرا لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل134 ( 1 ) رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ هاي‏ وزيران‏ و هيات‏ دولت‏ مي‏ پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏ كند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانوني‏ دستگا ه‏ هاي‏ دولتي‏ در صورتي‏ كه‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيات‏ وزيران‏ كه‏ به‏ پيشنهاد رييس‏ جمهور اتخاذ مي‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رييس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيات‏ وزيران‏ است‏.

اصل135 ( 1 ) وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏ اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها راي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ مانند. استعفاي‏ هيات‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رييس‏ جمهور تسليم‏ ميشود و هيات‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ وزارتخانه‏ هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.

اصل136 ( 1 ) رييس‏ جمهور مي‏ تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيات‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد كند.

اصل137 ( 1 ) هر يك‏ از وزيران‏ مسيول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رييس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏ رسد مسيول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

اصل138 ( 1 ) علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيات‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مامور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود، هيات‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تامين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيات‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ متشکل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تاييد رييس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ بفرستند.

اصل139 صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

اصل140 ( 1 ) رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رييس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏ شود.

اصل141 ( 1 ) رييس‏ جمهور، معاونان‏ رييس‏ جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيات‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جزء شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏، حكم‏ مستثني‏ است‏.

اصل142 ( 1 ) دارايي‏ رهبر، رييس‏ جمهور، معاونان‏ رييس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.

اصل143 ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل144 ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل145 هيچ‏ فرد خارجي‏ به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نمي‏ شود.

اصل146 استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ هاي‏ صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل147 دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل148 هر نوع‏ بهره‏ برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل149 ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل150 سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئولیت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مس‏إوليت‏ نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر با تاكيد بر همكاري‏ و هماهنگي‏ برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل151 به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ “و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم‏” دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏ طوري‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

اصل152 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطفه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.

اصل153 هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.

اصل154 جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت می کند.

اصل155 دولت جمهوری اسلامي ايران مي تواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهکار شناخته شوند.

تاريخچه

کابینه انتخابی رونالد ریگان در دوره اول ریاست جمهوری خود در سال ۱۹۸۱در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هر 4 سال يكبار در بيستم ژانويه، رئيس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا به همراه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اداي سوگند مسئوليت اجرايي دولت ايالات متحده آمريكا را بر عهده مي گيرد. وي در حضور رئيس ديوان عالی فدرال ايالات متحده آمريکا اینگونه سوگند مي خورد:” من رسماُ سوگند ياد مي كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آتجا كه در توان دارم از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا صيانت، حمايت و دفاع نمايم.”

رئيس جمهور سمبل قدرت و اقتدار ملت است و عاليرتبه ترين مقام سياسي كشور به شمار مي آيد. وي به عنوان رئيس كشور، فرمانده كل نيروهاي مسلح، رئيس قوه مجريه و اداره كننده كشورو رئیس حزب ، ضامن اجراي صحيح قوانين شناخته مي شود و وظايف سنگيني را برعهده دارد . تحولات سياسي قرن بيستم و ظهور” دولت رفاهي ” در نيمه دوم اين قرن سبب شد تا وظايف و اختيارات رئيس جمهور افزايش يابد.

رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا

جايگاه كنوني رئيس جمهور در نظام سياسي ايالات متحده به مراتب با نظرات بنيانگذاران آمریکا اين كشور تفاوت دارد. تدوين كنندگان قانون اساسي درآخرين سالهاي قرن هيجدهم به نهاد رياست جمهوري به عنوان مجري و اداره كننده قوانين نگاه مي كردند و وظايف اندكي را براي وي در قانون اساسي در نظر گرفتند . آنان اميدوار بودند كشوري را تاسيس نمايند كه در آن قدرت واقعي در دست نمايندگان ملت و دولت هاي ايالتي باشد ودولت فدرال صرفاَ به امور خارجي و هماهنگي ميان ايالت ها بپردازد.

قانون اساسي ، ورود دولت فدرال به اقتصاد و وضع ماليات را منع كرده و همين دو مورد، بخش وسيعي از اختيارات را ازرئيس جمهور سلب كرده است. تعدد بسيار اندك كاركنان و وزراي روساي جمهور اوليه نظير جرج واشنگتن و توماس جفرسون بيانگر آن است كه درسال هاي اوليه حيات ايالات متحده تا چه اندازه رئيس جمهور و دولت وی فاقد اختيارات بودند. اما طي ساليان متمادي، اين وضعيت دگرگون شد. اكنون رئيس جمهور از نقش فراواني درتحولات سياسي و اجتماعي كشور برخوردار است. وي با انتخاب وزرا، آنگونه كه خود صلاح مي داند ، تصميم گيري مي كند و در بسياري از مواقع نيز با استفاده از حق وتو، بر روند قانونگذاري كنگره تاثير مي گذارد. فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اداره ديپلماسي خارجي كاملاً در اختيار رئيس جمهور است و وي در صحنه بين المللي راساً تصميم مي گيرد. بعلاوه با تاسيس تعداد زيادي وزارتخانه( کابينه ايالات متحده آمريکا ) و سازمانهاي مستقل تحت نظر ستاد کارکنان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ، وي و مشاورانش در مسائلي نظير آموزش، اقتصاد، محيط زيست، ‌منابع زيرزميني و حمل ونقل دخالت مي كند. درحالي كه درساليان نه چندان دور، اين موضوعات در حوزه صلاحيت انحصاري دولت هاي ايالتي بود.

اختیارات ریاست جمهوری

اختيارات تامين امنيت ملي

فرمادهي كل نيروهاي مسلح و نيروهاي شبه نظامي

انعقاد قرار داد با كشورهاي خارجي

معرفي سفرا

پذيرش سفراي ديگر كشورهاي جهان

اختيارات قانونگذاري

ارائه اطلاعات مورد نياز کنگر

در خواست تصويب قانون از كنگره

دعوت مجالس قانونگذاري به جلسات فوق العاده كنگره

اعلام تعطيلي موقت كنگره در صورت اختلاف نظر ميان مجالس بر سر زمان تعطيلي

وتوي مصوبات كنگره ( وتوی مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا )

اختيارات اداري

مسئول وناظر اجراي صحيح قوانين

معرفي وزرا و مقامات بلند پايه اداري به كنگره

درخواست دريافت گزارش از مقامات دولتي

پركردن پست هاي خالي دولتي در زمان تعطیلی كنگره

اختيارات قضايي

درخواست بخشش و عفو براي محكومين (به استثنای محكومين استيضاح)

معرفي قضات ديوان عالي فدرال ( ديوان عالی فدرال ايالات متحده آمريکا )

نبض سلامتي يا بيماري يك نظام سياسي را مي توان از چند طريق اندازه گرفت. يكي از آنها مشروعيت نهادهاي سياسي و اقتصادي، مقبوليت آنها براي مردم و درجه حس وفاداري و اعتماد شهروندان به نظام موجود است. روش ديگر، آگاهي و درك نخبگان از تغييرات و نوسانات محيط موجود، جلوگيري از تفرقه و هم آهنگي در وصول به آرمان ها و اهداف مطلوب يك جامعه است. جريانات چند سال اخير آمريكا و انتخابات رياست جمهوري آن كشور نبض نظام آمريكا را به آزمايش گذاشته است.

امروز يك توافق كلي در آمريكا وجود دارد؛ سلامتي نظام در حال تهديد است ولي در اينكه آمريكا بيمار است يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. هر دو نظر در محافل سياسي واشنگتن، در لابلاي مقالات و تفسيرهاي مطبوعات، در مناظرات و مبارزات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري و دو حزب مسلط اين كشور، ودر سخن پراكني هاي نخبگان جبهه هاي مختلف سياسي به خوبي مشهود است. امروز بيش از هر موقع ديگر، پرچم آمريكا در شهرها به اهتزاز درآمده و پوسترهاي «ما متحدانه ايستاده ايم» بر روي خودروها و كاميون ها ديده مي شود ولي همان طوري كه كاريكاتورها و سرمقالات اخير بسياري از رسانه ها نشان مي دهد در حقيقت «آمريكائي ها دچار تفرقه شده اند.» اين تفرقه در نظام آمريكا از كجا سرچشمه مي گيرد؟

مطبوعات آمريكا معمولا يكي دو هفته قبل از اخذ آراي انتخابات رياست جمهوري در سرمقالات خود تمايل خود را به يكي از دو نامزدهاي اصلي اعلام مي دارند. واشنگتن پست چند روز قبل در سر مقاله خود با اظهار تمايل به انتخاب سناتور جان اف كري نامزد دموكرات ها، به قدري از نواقص برنامه ها و نقاط ضعف او سخن به ميان آورد، كه به عقيده بسياري از طرفداران كري، اين روزنامه بهتر بود در مورد هر دو نامزد انتخاباتي سكوت اختيار مي كرد. واشنگتن پست در حقيقت و تلويحاً در سرمقاله خود اظهار داشته بود كه به علت عدم تنوع، چاره اي جز انتخاب جان كري نمي بيند: «ما رأي به آقاي كري را بدون ريسك نمي بينيم. ولي ريسك در طرف مقابل (بوش) معلوم و آشكار است…» واشنگتن پست خود را «روزنامه اي مستقل» اعلام مي كند گرچه نفوذ و اهميت آن به عنوان يكي از ارگان نخبگان سياسي و اقتصادي آمريكا براي همه واضح است. اين روزنامه مانند همه مطبوعات آمريكا در آغاز از حمله آمريكا به عراق و از سياست بوش در اشغال آن كشور حمايت كرده است.

هفته آينده اگر بوش در انتخابات آمريكا موفق شود، مخالفان او به ويژه دموكرات ها بايد خود را سرزنش كنند زيرا رهبران و سران سياسي آمريكا از هر دو حزب در حمله به عراق و تسلط واشنگتن در منطقه خاورميانه پشتيباني كردند و اكنون كه واشنگتن در تله سياسي و نظامي افتاده است حاضر نيستند كه آن سياست را محكوم كرده و تغيير اساسي در اهداف سياست خارجي و جهاني خود ايجاد كنند و فقط بر سر مديريت امپراتوري اختلاف سليقه دارند. نقشه اصلي دموكرات ها اينست كه اگر قدرت را به دست گيرند اتحاديه اروپا و كشورهاي ديگر را نيز در افتضاحات خود در عراق و ساير نقاط دنيا شركت دهند. جمهوريخواهان و نومحافظه كاران تازه به دنيا آمده حاضرند اين نوع سياستگذاري و مديريت به دست و رهبري آمريكا و با اتكا به نيروي نظامي انجام شود. بيهوده نيست كه امروز كشورهاي آمريكاي لاتين نسبت به نتايج انتخابات آمريكا بي علاقه هستند زيرا اين انتخابات تأثيري در وضع آنها نداشته و نخواهد داشت. ليسر مدانس، فيلسوف برجسته آرژانتيني اخيراً اين ديدگاه آمريكاي لاتين را خلاصه كرده است: «دولت هاي آمريكا مي آيند و مي روند و با ما كاري ندارند و همه چيز به حالت معمولي و تأسف انگيز خود باقي مي ماند.» چهار دهه است كه سياست خارجي آمريكا در آمريكاي لاتين بر محور ضدكوبائي و ضدكاستروئي و حفظ شرايط رفاه حاكمان آن منطقه استوار بوده است. آريل شارون نخست وزير اسرائيل اخيراً به روزنامه جروزالم پست اظهار داشت كه «اگر جان كري به رياست جمهوري انتخاب شود، يا اگر جرج بوش دوباره بر كاخ سفيد تكيه بزند، من مطمئن هستم كه سياست هر دو همان سياستي است كه بوش انتخاب كرده است.»

اگر بوش مجدداً انتخاب شود رقابت بين آمريكا و جناح فرانسوي- دو گوليست هاي اتحاديه اروپا- تشديد خواهد يافت و اروپا فرصت مناسب تري پيدا خواهد كرد تا به عنوان رقيب اصلي امپراتوري آمريكا در صحنه سياسي ظاهر شود. اگر كري از حزب دموكرات ها پيروز شود اختلاف در بين خود اتحاديه اروپا رنگ بيشتري به خود خواهد گرفت زيرا هرگونه اتحاد جديد بين آمريكا و اروپا با وضع داخلي كشورهاي توليدكننده نفت و ثبات سياسي آنها سر و كار خواهد داشت و مسائل مربوط به اقتصاد دنيا و مشكلات تسليحات هسته اي فراسوي قاره هاي آمريكا و اروپا بوده و روسيه، چين، هند و قاره هاي ديگر را دربرمي گيرد. سه دهه قبل در اوج جنگ سرد آمريكا با مهره چين كوشش كرد شوروي سابق را تضعيف كند؛ امروز چين با مهره اتحاديه اروپا سعي دارد قدرت اقتصادي و سياسي خود را در مقابله با آمريكا توسعه دهد.

نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريكا به نظر من تأثير چنداني در وضع آمريكا و ايران نخواهد داشت زيرا اصولا دو حزب مسلط آمريكا يعني جمهوريخواهان و دموكرات ها مدت هاي طولاني است كه در اهداف سياسي خارجي هم نظرند و فقط در رسيدن به اهداف، استراتژي هاي مختلفي را انتخاب مي كنند. تأثير نتايج رياست جمهوري آمريكا بيشتر در سطح داخلي و برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و مالي خود آمريكا ظاهر خواهد شد.

هر دو نامزد رياست جمهوري با گسترش فناوري هسته اي ايران مخالفند، هر دو نامزد رياست جمهوري هدفشان كشاندن ايران به اردوگاه سياسي غرب است و هر دو با اصول نظام جمهوري اسلامي ايران، با انقلاب اسلامي، و با گسترش نفوذ ايران در منطقه و دنياي اسلام مخالفت شديد دارند. هر دو نامزد انتخاباتي غرق در تعصبات و اصول گرائي غرب و سياست هاي حمايت از اسرائيل و توسعه نفوذ آمريكا در دنياي اسلام و منطقه خاورميانه هستند.

در جو سياسي فعلي، مشكل است پيش بيني كرد كه كدام يك از اين دو نامزد در انتخابات پيروز خواهدشد. اكنون كشور بين اين دو نامزد تقريباً به طور مساوي تقسيم شده است و ترازو به طرف كسي سنگين خواهد شد كه در اين چند روز از اخبار و حوادث ملي و بين المللي، مانند كشف غارت بيش از 380 تن اسلحه در عراق و حوادث غيرمترقبه استفاده كرده و روز سه شنبه آينده طرفداران خود را به پاي صندوق آرا بفرستد. سه سناريو در اين انتخابات ممكن است در نظر گرفته شود. اول اينكه بوش مجددا، با تفاوت كم، آراي لازم را به دست آورده و براي چهار سال ديگر بر تخت رياست جمهوري امريكا تكيه زند. در اين صورت، شكايات زيادي درباره نحوه اخذ آرا و تقلب به دادگاه هاي ايالتي و فدرال خواهد شد و ممكن است اين كار به جنجال جديدي منتهي شود. دوم اينكه اكثريت جمع آراي سرتاسري به يكي از اين دو نامزد تعلق داشته باشد ولي اكثريت آراي سهميه ايالات كه 270 راي است در مجلس يا هيئت ويژه انتخاباتي كه رئيس جمهور اعلام مي كند نصيب جان كري شده و او مطابق قانون اساسي آمريكا به رياست جمهوري برسد. و البته يك احتمال سومي هم هست و آن اينكه آراي سهميه ايالات به طور مساوي بين دو رقيب تقسيم شده و هر كدام 269 راي بياورند كه در آن صورت انتخاب رئيس جمهور امريكا با اكثريت نسبي مجلس نمايندگان در واشنگتن خواهد بود و هر حزبي كه اكثريت نمايندگان را در كنگره دارد به نامزد حزب خود راي خواهد داد و در آن صورت شانس بوش بيشتر از كري است چون اكثريت مجلس نمايندگان با جمهوريخواهان است و ممكن است در انتخابات هفته آينده نيز تغييري در اين مورد به عمل نيايد.

در نظام آمريكا طبق قانون اساسي، مردم آمريكا مستقيما با راي خود رئيس جمهور را انتخاب نمي كنند و اكثريت كل آرا بي معني است بلكه رئيس جمهور توسط اكثريت سهميه اختصاصي به هر ايالت و توسط هيئت ويژه انتخاباتي يا گزينشگران و هم منصبان انتخاباتي كه يك مجلس مركب از نمايندگان دو حزب معروف به «الكترال كالج» است. در ژانويه در واشنگتن دور هم جمع شده و به طور رسمي رئيس جمهور را انتخاب و اعلام مي كنند. از آنجا كه هميشه دو نامزد انتخاباتي توسط دو حزب مسلط براي آمريكا تعيين مي شوند، مردم در حقيقت به يكي از اين دو حزب راي مي دهند و نامزدهاي مستقل اگر هم وجود داشته باشد در طول تاريخ دو قرن انتخابات رياست جمهوري هيچوقت نتوانسته اند به كاخ سفيد راه پيدا كنند.

جمع آراء يا سهميه ايالات در مجلس «الكترال كالج» كه در حقيقت مجلس انتخابي رئيس جمهور را تشكيل مي-دهد، در انتخابات امسال 538 است. كه هر كس 270 يا اكثريت آن را به خود اختصاص دهد روانه كاخ سفيد رياست جمهوري مي-شود. بنابراين، پيروزي نامزدها در هر ايالت يا ايالات به خصوص مهم-تر از پيروزي آنها در سطح ملي و سرتاسري است. سهميه هر ايالت در تعيين رئيس جمهور با جمعيت آن ايالت و تقسيم-بندي انتخاباتي مربوط است. مثلا ايالت كاليفرنيا كه 33 ميليون جمعيت دارد در مجلس «الكترال كالج» 55 راي خواهد داشت، تگزاس 34 راي، ايالت نيويورك 31 راي، فلوريدا 27 راي، پنسيلوانيا 21 راي، اوهايو 20 راي وميشيگان 17 راي و همين طور تا آخر، ايالات كوچك مانند آلاسكا و ويومينگ هر كدام 3 راي در انتخاب رئيس جمهور دارند. اينجاست كه ايالاتي كه رقابت بين دو نامزد بسيار نزديك است، در تعيين نتايج انتخاب رياست جمهوري نقش مهمي را بازي مي كنند زيرا بسياري از ايالات حتي قبل از انتخابات، نتايج آرا آنها معلوم و مطمئنا به يكي از اين دو حزب گرايش كامل دارند. امسال ايالات مردد كه در سرنوشت تعيين رياست جمهوري مهم است عبارتند از فلوريدا، ويسكانسين، اوهايو، نيوهمشاير، نيومكزيكو، پنسيلوانيا و مينه سوتا. در انتخابات چهار سال قبل هر كس ايالت فلوريدا را مي برد اكثريت سهميه ايالات را به خود اختصاص مي داد و جرج دبليوبوش با تفاوت كمتر از 500 راي مورد اختلاف و با راي اكثريت قضات ديوان عالي كشور كه محافظه كار و متمايل به افكار جمهوريخواهان بودند به رياست جمهوري رسيد گرچه رقيب او ال گور از حزب دموكرات ها اكثريت آراي اخذ شده در سراسر امريكا را با اختلاف بيش از نيم ميليون دارا بود.

خريد و فروش راي در انتخابات البته غيرقانوني است ولي با وجود رقابت نزديك، نفوذ پول، آگهي هاي تبليغاتي منفي، ترساندن مردم و تقلب را نبايد از نظر دور نگاه داشت. امروز مردم درباره راي اخذ شده خود مردد هستند و به قدري نگران انتخابات هفته آينده و احتمال تقلب مجدد هستند كه لشگري از وكلا و حقوقدانان را براي خود بسيج كرده اند. براي بسيار زيادي از مردم امريكا انتخابات چهار سال قبل امريكا و انتصاب بوش به رياست جمهوري يك «كودتاي قضائي» بود. امسال در حدود 40 تا 50 درصد شهروندان واجدشرايط در انتخابات رياست جمهوري و كنگره شركت نخواهند كرد. در انتخابات سال هاي گذشته متوسط شركت كنندگان در انتخابات در حدود 45 درصد بوده است. در بيست سال گذشته 80درصد جوانان امريكا اصلا درانتخابات شركت نكردند و اين وضع كم و بيش در اين انتخابات ادامه پيدا خواهد كرد. روز انتخابات روز تعطيل رسمي در امريكا نيست و مردم عادت كرده اند كه با داشتن مشغله فراوان و كمبود وسائط نقليه عمومي راي خود را به صندوق ها بريزند.

در عين حال انتخاب رئيس جمهور در امريكا، انتخاب پرقدرت ترين مقام اين كشور است. رئيس جمهور داراي اختيارات فوق العاده اي است كه نه تنها برنامه هاي داخلي و سياست خارجي امريكا را تحت كنترل نسبي و نفوذ خود قرار مي دهد بلكه با انتصاب اعضاي جديد ديوانعالي كشور آينده تفسير و تعبير قانون اساسي را به دست يك گروه از قضات متمايل به عقايد خود واگذار مي كند. قضات ديوان عالي كشور در حقيقت فقهاي قانون اساسي امريكا به شمار مي روند. علاوه بر اينها رئيس جمهور آمريكا در مقام خود، طبق قانون اساسي، سمت فرمانده كل قواي نظامي آمريكا را نيز برعهده دارد. و هر موقع كه صلاح ببيند مي تواند قوانين مصوبه كنگره آمريكا (يعني مجلس نمايندگان و مجلس سنا) را وتو كند. معاون رياست جمهوري نيز كه هفته آينده انتخاب مي شود مطابق قانون اساسي رئيس مجلس سناست و راي او در تصويب و رد و لوايح موردنظر قوه مقننه بسيار مهم و نافذ است. دموكراسي آمريكا كه مدعي تفكيك سه قواي مقننه، قضائيه، و اجرائيه است در نظام آمريكا با واقعيت منطبق نيست.

اقدامات رياست جمهوري اسلامي ايران

رييس جمهوري اسلامي ايران با اشاره به ظرفیت ها و استعداد های فراوان کشور تصریح کرد: دولت نهم با اهداف و افقی بلندتر، سند چشم‌انداز ‪20 ساله را پيگيري مي‌كند.

دکتر محمود احمدي نژاد شنبه‌شب در ديدار با روساي دانشگاههاي سراسر كشور و مسوولان دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها گفت: امروز ماموريت اول ما ساختن ايران عزيز و ماموريت دوم ما الهام بخشي براي همه ملتها است.

رييس جمهوري با اشاره به اين كه هر دو اين ماموريتها در سند چشم‌انداز بسيار زيبا و مشخص آمده است، تاكيد كرد: اين سند موقعيت ايران را در ‪۲۰ سال آينده معلوم كرده ولي اعتقاد بنده بر اين است كه تنظيم‌كنندگان آن به توانمنديهاي ملت ايران واقف نبودند و ما در زماني كمتر از اين مي‌توانيم به آن دست يابيم .

احمدي نژاد افزود: تنظيم‌كنندگان سند چشم‌انداز ‪ ۲۰ساله ايران براساس توانمنديهاي خود و برخي ارتباطات مادي اطراف خودشان اين سند را ‪ ۲۰ساله تنظيم كردند و ما مي‌توانيم در زماني كمتر از آن نيز به اهداف آن مانند تبديل شدن ايران به قدرت اول منطقه در علم، اقتصاد و سياست تبديل شده و الهام بخش سايرين باشيم.

وي، با بيان اين كه خداوند امروز براي ملت ايران يك ماموريت ويژه و آن هم ادامه مسير و حركت انبيا الهي قرار داده است، افزود: خداوند امكانات چنين وظيفه‌اي را نيز در اختيار اين ملت قرار داده است و چنين امري، هم يك افتخار و هم يك مسووليت سنگين است كه‌جنس آن از جنس مسووليت انبيا مي‌باشد.

رييس جمهور با بيان اينكه امروز خيلي از افراد دوست دارند تا به ايران سفر و در فضاي ايران تنفس كنند، تاكيد كرد: اينكه يك ملتي بر اساس عشق نقطه اميد ساير ملتها باشد و قلب آنها را به خود جلب كند، براي همه ما افتخار است و مسووليت در پي دارد.

احمدي نژاد با بيان اين كه مردم بايد در نشاط باشند و دست‌اندركاران آنها وظايف خود را انجام دهند، تصريح كرد: چنين مسووليتي مانند انبياي الهي يك لحظه براي انسان خواب و استراحت نمي‌گذارد و هر چقدر مسووليت بالا باشد، بايد تلاش بيشتر كرد چرا كه زمان محدود است و بايد در مسير انجام ماموريت حركت كنيم.

وي با بيان اين كه سوخت و ابزار لازم براي رسيدن به سند چشم‌انداز علم و فرهنگ است و اين دو با هم معني دارند و دو روي يك سكه مي‌باشند، گفت: علم بدون فرهنگ اقتدار مي‌آورد و اين به منزله تيغ تيز در دست زنگي است.

رييس جمهور دانشگاههاي و مراكز آموزش عالي را كانون علم و فرهنگ خواند و گفت: عنصر جامعه سعادتمند انسان به‌كمال رسيده و ما جايي غير از دانشگاه ها نداريم كه انسان آرماني و عالم تربيت كند و با چنين نگاهي امروز مسووليت دانشگاهها سنگين‌تر ماموريت در طول تاريخ است و چنين مسووليتي مانند وظيفه انبيا بسيار شيرين است.

احمدي نژاد با اشاره به اين كه بايد خودمان را تجهيز كنيم، تاكيد كرد: همه اينها شدني است و مي‌شود كه صددرصد خروجيهاي دانشگاههاي ما انسانهاي عالم، شجاع، مومن باشد و اين وظيفه خطير به عهده روساي و دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها است و ظرفيتهاي آن نيز در اين مراكز وجود دارد.

وي جوانان ايران را آرماني‌ترين ، پاك‌ترين ،باهوش‌ترين و داراي قويترين كشش‌هاي فكري خواند كه هر جاي دنيا قدم مي‌گذارند، غوغا مي‌كنند.

رييس جمهوي افزود: امروز همه چيز براي پيشرفت ما فراهم است و ما با سابقه علمي پر افتخار خود بايد همت كنيم و با گفتن يك “يا علي” خيلي زودتر به اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰ساله برسيم .

احمدي نژاد با اشاره به اينكه برخي از اهداف برنامه مزبور امروز تحقق يافته است، گفت: ايران الان بزرگترين قدرت سياسي منطقه است و كسي نيست كه غير از اين بگويد و بايد توجه داشت كه تا ايران يك قدرت جهاني نباشد برخي در اطراف به قدرت منطقه‌اي ايران اذعان نمي‌كنند.

رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در خصوص دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي افراد غيرقابل باوري، صحبت از سازش كردند، افزود: اگر بخواهم نام اين افراد را كه در برخي جلسات صحبت از ضرورت سازش با برشمردن عناصر قدرت دشمن و ايجاد جنگ تمام عيار مي‌كردند، نام ببرم ، كسي باور نمي‌كند.

رييس جمهوري با تاکید بر اینکه ای كاش روزي فرا برسد كه بتوانیم تاريخچه و آنچه را كه در خصوص موضوع هسته‌اي گذشته بيان كنیم، افزود: روزهايي بر ما گذشت كه ‌از صد ناحيه در داخل فشار مي‌آمد كه جنگ مي‌شود و بايد كوتاه بياييم ولي گفتیم كه حاضر هستيم براي شما بنويسم كه اينها محال است كه جنگ كنند.

رييس جمهوري با اشاره به برخي آيات و وعده‌هاي الهي تاكيد كرد:قدرتهاي زورگو قادر نيستند به ايران ضربه بزنند ، يك دليل آن مشكل اين قدرتها در عراق و افغانستان است و به همين خاطر آنها نمي‌توانند براي خود مشكل جديد ديگري ايجاد كنند.

احمدي نژاد با بيان اين كه برخي در داخل كشور به طرفهاي هسته‌اي ايران مي‌گفتند كه اگر شما به ايران فشار بياوريد، آنها شل مي‌كنند، خاطر نشان كرد: برخي از اين افراد به طور منظم با عناصر بيگانه جلسه داشتند و خبرها را مي‌دادند كه شما فشار را زياد كنيد و قطعنامه صادر كنيد و آنها بر اساس چنين ديدگاههايي قطعامه صادر كردند و ما از روز اول گفتيم كه محل پرونده ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است .

وي با بيان اينكه قدرتهاي زورگو در خصوص مسايل فني و سياسي هسته‌اي يك الگو براي ما طراحي كرده بودند كه از هر راهي كه برويم به بن بست برسيم، افزود: اين امر هزاران راه حل داشت ولي اين قدرتها برخي را قبل از ما به مسير مورد دلخواه خود كشانده بودند و فكر مي‌كردند كه ما هم در آن مسير حركت حركت خواهيم كرد.

رييس جمهوري با اشاره به اينكه برخي چيزها را بدون مصوبه مجلس و قبل از ما پذيرفته بودند، گفت: همه اينها را ما قيچي كرديم و حتي توافق شده بود كه در صورت ايجاد فكري براي انجام كاري در خصوص موضوع هسته‌اي اين فكر بايد به آنها اطلاع داده مي‌شد و اين نيز از موارد تحميل شده از طريق زور بود.

احمدي نژاد با بيان اينكه‌اينها حتي مي‌خواستند از فعاليتهاي دانشگاههاي كشور نيز مطلع باشند، افزود: ما براساس قطعنامه‌هايي كه صادر كردند اين موارد را يكي پس از ديگري لغو كرديم.

وي گفت: برخي در داخل خيال مي‌كردند ديپلماسي يعني راه آن‌ها و ديگر راهها بسته است و معتقدند بودند كه مانند انقلاب كه بايد يا غربي باشد يا شرقي در ارتباط با موضوع هسته‌اي نيز بايد زير بليت كسي برويم تا كار خود را انجام دهيم ولي در نهايت ديدند كه راههاي ديگري نيز وجود دارد.

وي همچنين با بيان اين كه فناوري هسته‌اي بايد در جهت صلح و رفاه ملت‌ها باشد، گفت : ايران امروز اين آمادگي را دارد كه براساس ماده ‪ ۳و ‪ ۴ان پي تي و زير نظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به كشورهاي عضو اين آژانس، دستاورهاي علمي خود را در رشته‌هاي مختلف علمي در خصوص فناوري صلح آميز هسته‌اي در اختيار ساير ملتها قرار دهيم

 

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*