۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

اصطلاحات حقوق کیفری

 معمولاً شهروندان محترم با اصطلاحات تخصصی حقوقی آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، افراد ناگزیر روزی سر از مراجع قضایی در می آورند تا امورشان حل و فصل شود. از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها، رای صادر می شود. […]

اصطلاحات حقوقی شماره اول

اشنایی با اصطلاحات حقوقی یکی از اصلی ترین مباحث برای درک و فهم بیشتر مباحث حقوقی است که در این قسمت شما با معانی تعدادی از این اصطلاحات حقوقی آشنا خواهید شد . فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن. زیان: در معنای ضرر به کار می رود. زیان دیرکرد: به معنی […]

معانی لغات قانون مدنی قسمت سوم

معانی لغات قانون مدنی به علت درخواست های زیاد کاربران سایت مبنی بر اینکه در بعضی از مواد قانون مدنی لغاتی نگارش شده اند که معنی آنها مبهم است و یا معنی لغوی آن را نمی دانند به همین دلیل از این پس ماده هایی که لغات این چنینی دارند معنی آنها در سایت قرارداده […]

معانی لغات قانون مدنی 2

حقوق وکالت معانی لغات قانون مدنی به علت درخواست های زیاد کاربران سایت مبنی بر اینکه در بعضی از مواد قانون مدنی لغاتی نگارش شده اند که معنی آنها مبهم است و یا معنی لغوی آن را نمی دانند به همین دلیل از این پس ماده هایی که لغات این چنینی دارند معنی آنها در […]

معانی لغات قانون مدنی

حقوق وکالت قضاوت به علت درخواست های زیاد کاربران سایت مبنی بر اینکه در بعضی از مواد قانون مدنی لغاتی نگارش شده اند که معنی آنها مبهم است و یا معنی لغوی آن را نمی دانند به همین دلیل از این پس ماده هایی که لغات این چنینی دارند معنی آنها در سایت قرارداده خواهد […]