۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

اقامتگاه Domicile

مشاوره حقوقی اقامتگاه Domicile اقامتگاه (Domicile) رابطه‌ای است حقوقی و دارای بعضی از خصائص سیاسی (politico juridique) که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند[1]. از نظر قانون مدنی « […]

تحصیل و یا ترک تابعیت ایران از سوی زوج چه تاثیری بر تابعیت سایر اعضای خانواده دارد؟

مشاوره حقوقی تحصیل و یا ترک تابعیت ایران از سوی زوج چه تاثیری بر تابعیت سایر اعضای خانواده دارد؟ تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام آزادی افراد، اصولا قانون‌گذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند. تحصیل تابعیت، همان به‌دست […]