۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

مرگ های ناشی از سلاح گرم

چكيده امروزه استفاده از سلاحهاي گرم موجب مرگ بسياري از افراد به صورت اتفاقي، خودكشي و دگركشي ميگردد. مشخصات جراحات و زخمهاي ايجاد شده به عواملي چون: نوع سلاح، گلوله، مهمات، فاصله دهانه لوله از محل اصابت گلوله، كمانه كردن مسير اصابت عبور مرمي از ميان لباسها و محل اصابت به بدن و مسير عبور […]

حقوق پناهندگان

حقوق وکالت حقوق پناهندگان مقدمه يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، […]

حقوق جنگ

حقوق وکالت حقوق جنگ  مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل جنگ و توسل به زور جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل […]