۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق دریایی

حقوق بين الملل در برابر مساله خسارات وارده به دولتها در گستره درياها

بسم الله االرحمن الرحيم در فراگرد دستكاري جهان توسط تكنيك پهنه درياها نيز از حوادث و ستيزه گريهاي ناشي از فنون مصون نمانده اند . كاربرد فنون جديد در اين قلمرو از طرف يك دولت گهگاه – و هر روز بيشتر از پيش – به حقوقو و منافع دول ديگر كه در همسايگي نزديك و […]

جزوه درس حقوق دریایی

در این قسمت دو جزوه از درس حقوق دریایی برای دانلود در اختیار عزیزان قرارداده شده است . درس حقوق دریایی یکی از دروس اختیاری در گرایش حقوق خصوصی می باشد.

بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها

بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي دارد از اين رو حقوق مورد سخن داراي دامنه اي گشاده است كه ازجهات مختلف بحقوق بين الملل ، حقوق اداري ، حقوق كيفري […]

كنفرانس بين المللي حقوق دريائي

كنفرانس بين المللي حقوق دريائي روز بيست وششم اسفند 38 دومين كنفرانس بين المللي حقوق د ريائي به دعوت سازمان ملل متحد ومركب ازنمايندگان مختار هشتاد وشش كشورعضو سازمان باضافه دولي كه فقط عضوموسسات تخصصي سازمان هستند دركاخ ملل واقع درژنو افتتاح گرديد. موضوع مورد بحث تعيين عرض درياي (آبهاي) ساحلي ومنطقه ماهيگيري اختصاصي دول […]

نقد کاستي هاي کنوانسيون 1982 حقوق درياها در رابطه با مجادله با دزدي دريايي و آينده تغييرات حقوقي در آن

نقد کاستي هاي کنوانسيون 1982 حقوق درياها در رابطه با مجادله با دزدي دريايي و آينده تغييرات حقوقي در آن چکيده در سال‏هاي اخير فعاليت هايدزدي دريايي به مقدار قابل ملاحظه‏اي افزايش يافته است. به طوري که در برخي مناطق دريايي که اين واقعه به شکل وسيعي در آن ديده مي‏شود از منظر دزدان دريايي […]