۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق عمومی

تحولات ساختاري نظام قضايي ايران بعد از بازنگري قانون اساسي سال 68

محقق : احسان اله صاحب . دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي – دانشگاه آزاد بندر عباس استاد راهنما دکتر نادر ميرزاده                زمستان 1393 مقدمه : بعد از فروکش کردن تب و تاب دوران اوليه انقلاب و تثبيت انقلاب و همچنين تصويب قانون اساسي، نظام قضايي ايران جايگاه واقعي خود را در نظام حکومتي کشور پيدا […]

فرارهای مالیاتی

فرار مالیاتی  فرار مالياتي پديده‌اي است که اغلب نظام‌هاي مالياتي، کم و بيش با آن روبه‌رو هستند اما در اين نوشتار مي‌خواهيم به مفهوم فرار مالياتي و علل پيدايش اين پديده بپردازيم. الف – مفهوم فرار مالياتي  فرار مالياتي به معني توسل به وسايل متقلبانه و اقدام‌هاي غير قانوني براي نپرداختن مالياتي است که شخص […]

قرار وثیقه

 قرار وثیقه همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي […]