۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق هوائی

نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

حقوق وکالت نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي « اتحاديه حمل ونقل هوائي بين المللي » (ياتا) (1) ازمهمترين سازمانهاي بين المللي خصوصي هوايي است . اين اتحاديه ، در سطح جهاني ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائي را انجام مي دهد .« ياتا » مثل هر اتحاديه صنفي ، […]

حقوق هوائی ایران

حقوق وکالت نگاهي كوتاه بحقوق هوائي ايران مجموعه قواعد و مقرراتي كه براي ايجاد نظم حفظ ايمني و رعايت اصل صرفه و اقتصاد در پرواز و فعاليت هواپيماهاي غيرنظامي وضع شده است حقوق هوائي نام دارد. اين بخش از حقوق از يك سو با حقوق داخلي و از سوي ديگر با حقوق خارجي از يك […]

آزادي هاي هوائي در حقوق هواپيمائي بازرگاني

حقوق وکالت آزادي هاي هوائي در حقوق هواپيمائي بازرگاني مفهوم آزادي حمل و نقل و مبادلات بازرگاني از مفاهيم تازة حقوقي و اقتصادي نيست مسأله مزبور همواره موضوع اقتصاد و سياست ملل مختلف را تشكيل داده است . تاريخ بعبارتي سرشار از جنگ و جدالهائي است كه دولتها به منظور تأمين منافع سياسي و بازرگاني […]

حقوق هوایی

حقوق وکالت حقوق هوائي 1- منابع حقوق هوائي ودستورات اداري مهمترين نفع مطالعه منابع حقوق هوائي وكادر اداري هواپيمائي ملي در اينست كه از وجود چند نوع قوانين حقوقي وتشكيلات اداري در معيت يكديگر آگاه ميشويم-در نظر اول چنين استنباط ميشود كه هواپيمائي تجاري تابع قوانين وتاسيسات ملي است اما توسعه روابط هوانوردي بين المللي […]