۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

ورزش و فعاليت هاي بدني از جمله اموري است که علاوه بر ايفاي نقش موثر در سلامت جسمي افراد و پيشگيري از بيماري ها، نقش بسيار مهمي در پيشگيري از بيماري هاي روحي و رواني مانند افسردگي، اضطراب و استرس در ميان افراد جامعه بر عهده دارد و به دليل اهميت اين موضوع در زندگي […]