با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست

موضوع : رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست. تایپ : احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است .

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه تایپ: احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است و در غیر اینصورت…

رای وحدت رویه ، صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما تایپ: احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد و…