۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق جزا

نبش قبر

 نبش قبر نبش در لغت به معناي شكافتن گور، كندن زمين و بيرون آوردن چيزي از زمين[1] مي‌باشد. منظور از نبش قبر آنست كه جسد ميّتي كه با دفن پوشيده شده آشكار شود، بنابراين اگر قبري را بكنند و خاك آنرا بيرون بريزند، بدون آنكه جسد ميّت آشكار شود نبش حرام نيست. و همچنين اگر […]

حارصه

حارصه يكي از زخم‌هايي كه بر جسم «سر و صورت و بدن» انسان وارد مي‌شود حارصه يا قاشره ناميده مي‌شود كه در متون فقهي و بند يك ماده 480 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است. حارصه در لغت از حَرَصَ يَحرصُ بر وزن نَصَر ينصُر، مونث اسم فاعل حارص مي‌باشد كه به معناي آزمند و […]

منقّله

منقّله يكي از جراحاتي كه در كتب معتبر فقهي و بند هفتم ماده 480 قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار گرفته منقّله است. منقّله به صيغه اسم فاعل با تشديد قاف از باب تفعيل از  واژه نقل گرفته شده است به معني سنگ ريزه می­باشد: زخمي كه از آن استخوانهاي زير و كوچكي بيرون مي‌آيد […]

مزاحمت تلفني

 مزاحمت تلفني   تعريف: مزاحمت تلفني عبارت است از اينكه كسي با استفاده از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف دیگر را فراهم نمايد. مثل اينكه در نصف شب با به صدا در آوردن زنگ تلفن […]

قمار بازی

 قمار بازی قمار یا مقامره مصدر باب مفاعله است و در لغت به معنای خدعه و نیرنگ است.[1] و در اصطلاح برد و باخت بوسیله اسباب قمار مانند قاب و گردو، سکه پول، ورق و تخته و…می­باشد[2] تبیین جرم قمار بازی 1-   عنصر قانونی: «قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک […]