۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

آرشیو : حقوق جزا

تعویق صدورحکم مجازات درقانون مجازات سال۱۳۹۲

تعویق صدورحکم مجازات درقانون مجازات سال۱۳۹۲  پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن مهمترین دغدغه مجریان عدالت کیفری محسوب می گردد.حصول به این نتیجه متضمن اقدامات مختلف از جمله تعییین کیفر برای مجرمان است اینکه به چه نظر مجرمان را مجازات نمود از سوی مدافعان آن سخن واحد به گوش نمی رسد مبنای این اختلاف […]

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران مشاوره حقوقی مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می‌آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. مسئولیت پزشک در ابعاد انتظامی، کیفری، اخلاقی و مدنی قابل بررسی است. که در این نوشتار به صورت چکیده‌وار […]

آیا خالکوبی جرم است؟

در فرهنگ و عرف اکثریت مردم ایران،‌خالکوبی امری ضد ارزش و قبیح محسوب می شود اما در قانون برای آن مجازاتی پیش بینی نشده است بنابراین با وجود ضد ارزش بودن جرم محسوب نمی شود و مجازاتی ندارد. مگر اینکه شخصی تصاویر مستهجن یا غیر متعارفی را در صورتش یا در بعضی از نقاط بدنش […]

بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی

مشاوره حقوقی بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی  قانونگذار ایران در مواد 114الی118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/ 1392و همچنین بند (ج) ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال4/12/ 1392به این امر توجه داشته وتوبه رابا شرایطی موجب سقوط، عفو یا تخفیف مجازات اکثرحدود و تعزیراتی که جنبه حق الهی دارند، برشمرده است […]

مزیت مجازات های تعزیری

مشاوره حقوقی مجازات تعزیر برخلاف بقیه مجازات‌ها (حد و قصاص و دیه) از انعطاف بیشتری برخوردار است؛ یعنی حرف از گذشت و عفو در این مجازات‌ها زیاد شنیده می‌شود. گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی […]