ارث – سهم وارثان در طبقه اول

موضوع بحث : سهم وارثان در طبقه اول

منبع : حقوق مدنی ، درس هایی از شفعه ، وصیت و ارث

تایپ : احسان نصوحی

تذکر : به علت صرف وقت و تایپ  استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد و در غیر اینصورت مدیریت سایت در قبال استفاده از مطالب هیچگونه رضایتی نخواهد داشت .

حالت انفراد یکی از دو صنف ؛ پدر و مادر و فرزندان

این فرض در صورتی است که همه وارثان طبقه اول از یک صنف باشند ، خواه پدر و مادر یا اولاد :

1- پدر و مادر: ماده 906 ق. م . به تقسیم ترکه در فرضی می پردازد که وارث پدر یا مادر یا پدر و مادر است :

(( اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد – از هر در جه که باشند – موجود نباشد ، هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد ؛ و اگر پدر و مادر هر دو زنده باشند ، مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد ، لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد ، سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است )) .

حاجِب مادر در این حکم ، برادران و خواهران ابی یا ابوینی متوفی هستند که با جمع شدن شرایطی مانع از ارث بردن بیش از یک از شش مادر می شوند تا پدر ( که بنا به فرض زنده است ) پنج از شش از ترکه را ببرد ( بند ب ماده 892 ق . م. ) .

2- فرزندان : ماده 907 ق.م. تقسیم ارث میان فرزندان را چنین مقرر کرده است :

(( اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود : اگر فرزند منحصر به یکی باشد ، خواه پسر خواه دختر ، تمام ترکه به او می رسد . اگر اولاد متعدد باشند ، ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود . اگر اولاد متععد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر ارث می برد )) .

پدر یا مادر می تواند وصیت کند که به پسر و دختر او میراث برابر دهند : این وصیت تا حدود ثلث تمام ترکه نافذ است ؛ یعنی اگر تفاوت ارث پسر و دختری که توصیه به برابری آنها شده است از ثلث ترکه تجاوز نکند یا وارثان زیادی را اجازه دهند ، باید وصیت را رعایت کرد .

باید افزود نواده ها نیز ، هر اندازه در خط نزولی دور باشند ، فرزند هستند و در صورتیکه فرزند نزدیکتری نباشد ارث می برند . منتها ، ارث نواده به قائم مقامی از نسلی است که متوفی می رسد ( فرزند بی واسطه ) . در این حالت اولاد اولاد خود در زمره وارثان هستند و به همین جهت هم ، اگر نسل واسطه به دلیلی از ارث ممنوع باشد ، این منع به آنان سرایت نمی کند ولی تقسیم ترکه بر حسب نسل انجام می شود و هر گروه از نوادگان میراث کسی را می برد که به وسیله او به متوفی یا نسل نزدیکتر متصل شده است . پس اگر متوفی یک پسر و یک دختر داشته است که هر دو پیش از او مرده اند ، فرزندان دهتر یک از سه از ترکه را می برند و فرزندان پسر دو از سه از ترکه را ( مواد 911 و 912 ق.م. ) .

ادامه دارد …..

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن