نمونه قرار سقوط دعوی

در این نوشته شما با نمونه قرار سقوط دعوی آشنا می شود .

تایپ : احسان نصوحی

تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل  از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت را دارند حتما منبع این مطالب www.lawgostar.com را ذکر نمایند و در غیر اینصورت مدیریت سایت رضایتی در قبال استفاده از مطالب را ندارد و شرعا و قانونا حرام می باشد.

به تاریخ ……….. در وقت فوق العاده شعبه ………… دادگاه عمومی شهرستان………… به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل ، و پرونده کلاسه ……………. تحت نظر است . دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید .

قرار دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای / خانم ……….. به طرفیت ……….. به خواسته …………. نظر به اینکه با عنایت به این که خواهان به موجب لایحه شماره ……….. مورخ ……………… مندرج در دفتر ثبت لوایح ، دعوی خود را بطور کلی مسترد نموده است ، لذا به استناد بند ج از ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادر و اعلام می نماید . قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان ………. است.

رئیس / دادرس شعبه ………… دادگاه عمومی ………

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *