بیع محاباتی

مشاوره حقوقی بیع محاباتی بیع در لغت به معنای داد و ستد[۱]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[۲] محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‌ی «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن، عطا کردن و بخشیدن به…

بیع

بیع بیع در لغت به معنای خرید و گاه به معنای فروش آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنای «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» می­باشد. وقتی که چیزی فروخته می‌شود در حقیقت در مقابل عوض معلوم به ملکیت…

بیع وقف mortmain sale

بیع وقف mortmain sale وقف درلغت به معنای حبس، نگاه‏داشتن و منع کردن آمده است.[۱] وقف عقدی است که به‏موجب آن مالک، مال معین خود را به‏طور دایمی حبس می‏کند (یعنی از نقل و انتقال و انجام تصرفاتی است که…

بیع کالی به کالی

بیع کالی به کالی بیع در لغت به معنای داد و ستد[۱]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[۲] کالی در لغت به معنای مؤخر از فعل ماضی «کَلَأ» بر وزن «نَصَرَ» می‏باشد.[۳] اصطلاح بیع کالی به کالی…

بیع محاباتی

بیع محاباتی بیع در لغت به معنای داد و ستد[۱]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[۲] محابات مصدر باب مفاعله، از ریشه‎ی «حبو» و در لغت به معنای یاری دادن، عطا کردن و بخشیدن به کسی بلاعوض…