آیا شرکت بیمه در حادثه رانندگی به راننده فاقد گواهینامه، خسارت می پردازد؟

شرکتی که وسیله نقلیه را بیمه کرده است، مسوول پرداخت خسارت وارده به شخص ثالث است و فاقد گواهینامه رانندگی بودن موجب سقوط مسوولیت شرکت بیمه و عدم پرداخت به شخص ثالث نیست، مگر اینکه شخص ثالث خود مقصر حادثه…

داوری در قراردادهای بیمه

داوری در قراردادهای بیمه امروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است…

بیع العربون ، بیمه ، حق و معاوضه آن در فقه

الف : بیع العربون عُرُبون یا عَرَبون وعُرُبان به معامله ای گفته می شود که درآن کالا  خریداری گردد و به صاحب آن مبلغی اندک به صورت پیش پرداخت خرید کالا پرداخت شود .براین مبنا که اگر معامله را مشتری …

بیمه مسولیت مدنی و انواع آن

تعریف بیمه مسئولیت مدنی “از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه‌گذار، متعهد است که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران…