۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

مشاوره حقوقی تصرف عدوانی دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت […]

تسلط بر مال متعلق به ديگران بدون داشتن مجوز قانوني

دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلابه جامعه است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب ها متفاوت است. از […]

تصرف عدواني درساحت حقوقي و کيفري

 تصرف عدواني درساحت حقوقي و کيفري تصرف به معناي سلطه و اقتداري است كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد و عدوان نيز به معناي ظلم و ستم آشكار و در اصطلاح فعل يا ترک فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد. تصرف عدواني […]

چگونگی دعوی علیه متصرفین که هر کدام یک قسمت از ملک را تصرف نموده اند

حقوق وکالت قضاوت چگونگی دعوی علیه متصرفین که هر کدام یک قسمت از ملک را تصرف نموده اند 1 ـ در صورتي كه چندين نفر ملكي را متصرف و هر يك در قسمتي از آن تصرف داشته باشند آيا مي‌توان عليه همه آنها در يك دادخواست طرح دعوي نمود و اگر چنين دادخواستي داده شود […]