۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای

حقوق وکالت رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین‌صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای شماره۱/۷۸۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                               92/2/18 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد […]