۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

برچسب : ثلث در وصیت

استخراج منافع از ثلث ترکه ، شرح ماده 846 قانون مدنی

موضوع : خارج کردن منافع از ثلث ترکه در شرح ماده 846 قانون مدنی تایپ : احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد . کیفیت استخراج وصیت به منافع از ثلث فقهائی که قائل به صحت وصیت به منافع می باشند تردیدی ندارند که این قبیل وصایا […]