حفظ قرآن راهی برای تخفیف مجازات

حفظ قرآن راهی برای تخفیف مجازات  وقتی حکم محکومیت برای متهمی صادر می شود دادگاه طبق ماده ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی می تواند در صورت احراز جهات مخففه ،مجازات های تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. وقتی …

حفظ قرآن راهی برای تخفیف مجازات ادامه مطلب »