تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

زمان مطالعه: ۲۶ دقیقه حقوق وکالت تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می …

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا ادامه مطلب »