حقوق امریکا

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

حقوق وکالت تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می …

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا ادامه مطلب »

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

حقوق وکالت شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران اصل ۱۱۵ قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور در …

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن