ابراء در حقوق ایران و انگلیس

زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه حقوق وکالت ابراء در حقوق ایران و انگلیس چکیده اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند. مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی …

ابراء در حقوق ایران و انگلیس ادامه مطلب »