اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه

زمان مطالعه: ۶ دقیقه اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه زنان و کودکان از جمله گروه‌های آسیب پذیری هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی آنها به طور گسترده‌ای مورد نقض قرار گرفته است. به ویژه در درگیری‌های مسلحانه و وقوع حالت فوق العاده یا شرایط اضطراری که اوضاع کشورها نابسامان می‌گردد، زنان و …

اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه ادامه مطلب »