حق کسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه

زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه حقوق وکالت حق کسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است مبتنی بر اصول و ضوابط معنوی و مادی که بازرگان یا صنعتگر بمنظور رفع نیازمندیهای مشتریان خود از آن بهره برداری می کند. ضوابط معنوی آن عبارتند از : اسم تجارتی ، تابلوی …

حق کسب یا پیشه یا تجارت و ضوابط آن در حقوق فرانسه ادامه مطلب »