حقوق جزای اسلام

حقوق جزای عمومی اسلام نوشته: دکتر ابوالقاسم گرجی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, …

حقوق جزای اسلام ادامه مطلب »