حقوق جزای عمومی

کتاب حقوق جزای عمومی دکتر محمد باهری

کتاب حقوق جزای عمومی دکتر محمد باهری

کتاب حقوق جزای عمومی دکتر محمد باهری به گزارش حقوق گستر – کتاب حقوق جزای عمومی دکتر محمد باهری – در کتاب حاضر مطالب مرتبط با حقوق جزای عمومی در نهایت صلابت و در عین حال ایجاز بیان شده است. این کتاب بر پایه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ نگارش شده است ولی با این …

کتاب حقوق جزای عمومی دکتر محمد باهری ادامه مطلب »

حقوق جزای اسلام

حقوق جزای عمومی اسلام نوشته: دکتر ابوالقاسم گرجی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, …

حقوق جزای اسلام ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن