رژیم حقوقی دریای مازندران

زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه رژیم حقوقی دریای مازندران نویسنده : دکتر بهمن آقائی سوابق تاریخی و موقعیت جغرافیائی طبیعی و اقتصادی دریاچه مازندارن که بزرگترین دریاچه دنیا است فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می باشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. دریاچه مازندران از لحاظ حقوق …

رژیم حقوقی دریای مازندران ادامه مطلب »