شیوه استخدام قضات و حقوق و حدود قضات

حقوق قضاوت پس از انقلاب اسلامی ایران ، به موجب ماده واحده (( قانون شرایط قضات دادگستری )) مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ مقرر گردید که قضات از بین مردانی با داشتن شرایط ذیل انتخاب گردند : ۱- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران . ۲- طهارت …

شیوه استخدام قضات و حقوق و حدود قضات ادامه مطلب »