تدریس درس حقوق مدنی ۳ (عقود لازم ، جایز و خیاری)

مبحث این جلسه : عقود لازم ، جایز و خیاری . مواد ۱۸۴ تا ۱۸۸ نوبت جلسه : جلسه چهارم مدرس : احسان نصوحی نکته پیرامون این جلسه : توضیحاتی که در این جلسه ارائه میشود نظریات حقوقدان ها است که به طبع از همین نظریات در آزمون های حقوقی سوال طرح می شود ولی …

تدریس درس حقوق مدنی ۳ (عقود لازم ، جایز و خیاری) ادامه مطلب »