حق حیات Right to life

 حق حیات Right to life حق حیات مشابه بسیاری از حقوق مندرج در اسناد بین المللی مورد تعریف قرار نگرفته اما این اصطلاح در مقایسه با سایر اصطلاحات از معنای نسبتاً روشنی برخوردار است. بدین ترتیب وقتی گفته می‌شود کسی حق حیات دارد بدان معناست که آن فرد حق زندگی دارد و زندگی‌اش مصون از …

حق حیات Right to life ادامه مطلب »