اعمال صلاحیت ملی در دریاها

شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها دکتر عباس تدینی و دکتر علی اصغر حاتمی وضعیت خاص جغرافیائی کشورمان که در حد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد جنوبی خلیج فارس واقع است و در هر دریای مزبور ثروتهای کلان طبیعی و منابع عظیم انرژی قرار دارد که اولی دریای بسته و دومی دریائی نیمه بسته …

اعمال صلاحیت ملی در دریاها ادامه مطلب »