حقوق پناهندگی

حقوق پناهندگان

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه حقوق وکالت حقوق پناهندگان مقدمه یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، …

حقوق پناهندگان ادامه مطلب »

حقوق جنگ

زمان مطالعه: ۱۹ دقیقه حقوق وکالت حقوق جنگ  مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل جنگ و توسل به زور جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل …

حقوق جنگ ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن