حقوق کار

ویژگی های حقوق کار

ویژگی های حقوق کار     به دلیل تحولاتی که در قرن 15 تا20 در جهان به وجود آمد و به دنبال رخدادهای مهمی مانند انقلاب صنعتی و تحولات پس از آن، انقلاباتی به وقع پیوست که منجر به نابودی نظام اجتماعی – اقتصادی فئودالیته (ارباب رعیتی) وایجاد جوامع سرمایه داری شد و ازآن به …

ویژگی های حقوق کار ادامه مطلب »

حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

کارگران برای احقاق حقوق خویش سال‌های سال مبارزه کرده‌اند. تولیدکنندگان نیز در قالب بنگاه‌ها و به بهانه حمایت از تولید، انواع حمایت‌ها را پشت سر خود احساس می‌کنند. در برابر این دو گروه شاید مصرف‌کنندگان هستند که به امان خدا رها شده‌اند یا حداقل سابقه طرح حمایت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه …

حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه ادامه مطلب »

نمونه متن قرارداد کار

نمونه متن قرارداد کار

[vc_row][vc_column][vc_column_text] نمونه متن قرارداد کار نمونه متن قرارداد کار – بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می‌شود. و آقای/ خانم:………..فرزند…….دارای شناسنامه شماره ……..صادره از ………ساکن ……………………….. که از این پس «کارگر» نامیده می‌شود منعقد می‌گردد. تبصره:  …

نمونه متن قرارداد کار ادامه مطلب »

قانون کار

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی ماده 1 کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. ماده2 کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار …

قانون کار ادامه مطلب »

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی دکتر عزت الله عراقی استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد . مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می …

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی ادامه مطلب »

اخلاق کار و انواع آن

اخلاق کاری مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌های معنوی که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین می‌کند، اخلاق کاری نامیده می‌شود. این ارزش‌ها معیارهای خوبی یا بدی رفتارها و تصمیم‌ها را مشخص می‌سازند. به عبارت دیگر، اخلاق چگونگی حیات و روش زندگی انسان است مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌های معنوی که درستی یا …

اخلاق کار و انواع آن ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن