نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

حقوق وکالت نقش خانواده در بزهکاری فرزندان نقش خانواده: خانوده کوچکترین واحد اجتماعی است که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می شود و با تولد فرزندان تکامل می‌یابد. اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است. چراکه در اینجا است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران …

نقش خانواده در بزهکاری فرزندان ادامه مطلب »