حق انتفاع

حق انتفاع انتفاع در لغت مصدر  باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن می‌باشد.   در اصطلاح فقه این واژه دارای دو معنی است:   ۱) حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌مند شود.   ۲) به معنای مطلق بهره‌مندی است که به اقتضای …

حق انتفاع ادامه مطلب »