مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده …

مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن ادامه مطلب »