حق زارعانه

حقوق وکالت آزمون وکالت حق زارعانه . با توجه به ماده ۲۲۵ قانون مدنی و همچنین رأی اصراری شماره ۱ مورخ ۲۳/۱/۷۹ دیوانعالی کشور و همچنین اشاره به حق زارعانه در قوانین دیگری مثل ماده ۳۱ آئین نامه قانون ثبت و تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه …

حق زارعانه ادامه مطلب »