حق مردم است که بدانند

مردم حق دارند همه چیز را بدانند مگر آنچه که مطابق قانون ممنوع شده باشد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین المللی بر آن صحه گذاشته اند. آزادی اطلاعات مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل …

حق مردم است که بدانند ادامه مطلب »