نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شماره پرونده ۱۸۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال با توجه به مفاد ماده۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه…

اعاده حیثیت در محاکم کیفری

اعاده حیثیت در محاکم کیفری در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می‌شود،درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده‌ها که اختلافات جزئی و انتقام‌جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا…

نظریه های مشورتی اداره حقوقی

نظریه های مشورتی اداره حقوقی شماره۲۷۴۶/۹۳/۷                                                                         ۷/۱۱/۱۳۹۳ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل…

حق عینی

حق عینی حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر. عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت. حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است…

طلاق خلع

طلاق خلع طلاق خلع، یکی از انواع طلاق‌های توافقی است که در آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد و با توافق زوج، مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود. در طلاق رجعی، برای…