حمایت قانون از کسانی که عقل معاش ندارند

حمایت قانون از کسانی که عقل معاش ندارند گاهی قوای ذهنی و روانی انسان تحلیل می‌رود و نیاز به مراقبت و نگهداری پیدا می‌کند. قانونگذار در چنین مواردی برای اینکه شخص برخلاف مصلحت خود کاری انجام ندهد و اسیر فریب دیگران نشود اقداماتی انجام داده است. از جمله اینکه صغیر سفیه و مجنون را از …

حمایت قانون از کسانی که عقل معاش ندارند ادامه مطلب »