خبر واحد

خبر واحد خبر در لغت بمعنای وسیله اطلاع و رسیدن به علم  می‌باشد[۱] و واحد به معنای یگانه و منفرد می‌باشد[۲] و در اصطلاح خبری است که مفید یقین و اطمینان نباشد و در مقابلش خبر متواتر و خبری که قرائنی در اطرافش وجود دارد که باعث یقین به آن است. می‌باشد[۳] چه توسط یک …

خبر واحد ادامه مطلب »